Stadsgedicht uit Zuid 16 - Amstelpark 40 jaar

AMSTERDAMS STADSGEDICHT UIT ZUID
gedicht 16 (mei 2012)

We pakken, de bomen van het park,
de takken van elkander, en wensen
net als mensen geluk. Al die veertig
jaren achter ons in ’t park, die krijgt
geen boom meer stuk. Wij zijn de
helden in deze volgebouwde buiten-
velden: we raken met ons groen het
zonlicht aan en maken adem voor
uw bestaan tezamen, dag in, dag uit.

We staken onze groene vlaggen uit,
en zongen luid een feestend lied.
We stampten vierend door het park:
de pahahaden op, de lahahanen in.

De dames zoemden blij: als bijen
rond onze dahlia’s en orchideeën. 
De heren dansten trots op elastieke
benen langs de vijver en het terras.
De kinderen zongen vlinders boven
het rondrittreintje en het ponyrijden.
Al die feesters kwamen buiten adem.

Maar wij bomen raakten het zonlicht,
maakten heldre adem voor allemensen
in deze groenbewoonde buitenvelden.  

Karel N.L. Grazell Amsterdams stadsdichter uit Zuid  
(trots: foxtrots – elastieke: Nico Haak)

You have no rights to post comments