Ingezonden bijdrage van Max van der Glas

Terug naar de vorige pagina <<

 

index ingezonden

Max.C.van.der.Glas (1938-2016)
(Natanya Israël)

index Max

Share |

Decembermaand (3)

Zoals gewoonlijk wordt er in de decembermaand teruggekeken over het afgelopen jaar en wordt de balans opgemaakt en evenals voorgaande jaren gaan we even de balans bekijken of we aan de credit of debet zijde zijn geëindigd.
Voorgaande jaren heb ik het over de verschillen van de decembermaand in Holland en het Midden-Oosten gehad met de daarmee verschillende gewoonten om Sinterklaas of Kerst te vieren of over de onvrede en onrust die er in de wereld heerste. Deze keer geen financiële of politieke nabeschouwingen, maar blijven we wat dichter bij huis en staat het “Geheugen van Plan-Zuid” in het middelpunt.

Laten we beginnen met een positieve, oftewel de credit zijde. Er is voor de site “Het Geheugen van Plan-Zuid” een nieuw “stichtingsbestuur” gekomen, die zeer voortvarend te werk zijn gegaan en al verschillende verbeteringen en uitbreiding van de website tot stand hebben gebracht. Zie b.v het nieuwe forum, waar discussies kunnen worden gehouden en vragen gesteld kunnen worden, maar ook Facebook en Twitter zijn niet vergeten.
Sinds november 2009 heeft het “Geheugen van Plan-Zuid” zich uitgebreid met de Stadion en Apollobuurt, Nieuwe Pijp en Diamandbuurt, wat in het begin van 2010 zich al duidelijk manifesteerde in verschillende ingezonden stukken. Stuk voor stuk waren al deze verhalen van de nieuwe vrienden uit de hiervoor genoemde gedeelten van zuid “juweeltjes” die, zo kon men lezen bij de ingezonden reacties, goed ontvangen werden en voor veel leesgenot en de daarbij behorende herinneringen zorgden. Mede hierdoor besloten ook anderen hun herinneringen op schrift te stellen. Het “spoorzoeken in de Rivierenbuurt” in samenwerking met de “Stichting Leren”, is een succes geweest, gezien de vele enthousiaste reacties en foto’s die daar van getuigen en zoals veel gehoord werd, zeker voor herhaling vatbaar, eventueel uitgebreid naar de Stadion en Apollobuurt. Ook de verschillende video en audio clips waren een succes, denk maar eens aan de reportages over de begraafplaats “Zorgvlied, het dak van Amsterdam “de Wolkenkrabber”, “Berlage”, de filmbeelden uit 1931 van “Plan Zuid”, maar ook de “oorlog in een archiefdoos”, en zeker Pauline Wesselink’s verhaal over “wie zijn er gefusilleerd bij Rozenoord ?” waren, zonder anderen tekort te doen, toppers van het afgelopen jaar.

Ook door de buurt, zo heb ik gezien, is de bezem gegaan en ziet het er schoner uit dan voorheen, al is er nog wel het een en ander aan te merken. Uiteraard valt er niet aan te ontkomen om ook de bouwputten en wegkopbrekingen op de verschillende plaatsen te noemen. Deze zorgen voor veel overlast voor bewoners, maar ook het verkeer en parkeren zijn nog steeds problemen waar het stadsbestuur en deelraad niet uit schijnen te komen. De Amsterdammer is er al jaren aan gewend om dit straatbeeld te zien en neemt het maar voor lief in de hoop dat er eens een eind aan komt. De nieuw gebouwde synagoge aan de Zuidelijke Wandelweg is klaar voor gebruik en mag een aanwinst voor de Joodse gemeente in Zuid (en daarbuiten) genoemd worden. De winter is dit jaar al vroeg begonnen en de ijzers worden al weer ondergebonden, Sinterklaas heeft al zijn opwachting gemaakt en de vele kinderhartjes kloppen sneller bij de gedachte daaraan. De chocolademelk en de uit Duitsland overgewaaide Glühwein staan al weer klaar om de lichaamstemperatuur weer wat op peil te brengen. Nog even en dan is het Kerst en voor je het weet behoort ook 2010 tot het verleden. Al met al mogen we terugkijken op een positief jaar, zeker voor “GvPZ” en rest mij U allen een Prettige Kerst en een zeer voorspoedig 2011, met vooral veel gezondheid toe te wensen.

Max.van.der.Glas.
1 december 2010

 

omhoog

Terug naar de vorige pagina <<