Ingezonden bijdrage van Max van der Glas

Terug naar de vorige pagina <<

 

index ingezonden

Max.C.van.der.Glas (1938-2016)
(Natanya Israël)

index Max

De decembermaand 2

Evenals in mijn geschreven stukje van vorig jaar "de decembermaand", proberen mijn gedachten terug te gaan naar wat geweest is gedurende mijn jeugd in de Rivierenbuurt , maar het wil deze keer niet lukken.
Dit jaar blijven mijn gedachten hangen bij het afgelopen jaar 2008 en wonderlijk genoeg schiet mij als eerste te binnen een rei uit het treurspel : "Ghysbrecht van Aemstel" , d’ondergank van zijn stad en zijn ballingschap, uit ik dacht 1637

"O Kerstnacht schoner dan de dagen
hoe kan Hérodes het licht verdragen
dat in Uw duisternisse blinkt
en wordt gevierd en aangebeden
zijn hoogmoed luisterd naar geen reden
hoe schel die in zijn oren klinkt".

Eens heb ik deze rei en ook de anderen rijen uit mijn hoofd moeten leren, maar alleen deze rei is mij bijgebleven tot op de dag van vandaag.
Waarom ? Geen idee, maar ik moet er wel vaker aan denken als ik de geschiedenis, maar ook de hedendaagse wereld gebeurtenissen de revue laat passeren. "het heden ligt verscholen in het verleden", zo luid een gezegde, zowel voor de weelde als de verwoesting las ik eens.
Ook het afgelopen jaar zijn weer velen ten val gekomen door hun hoogmoed, waardoor zij niet alleen zichzelf, maar ook anderen meesleepten door hun overmoed naar de ondergang en gevang.
Iedereen heeft er dit jaar mee te maken gehad met de financiële crisis die de wereld in zijn greep hield en nog steeds houdt, de een wat meer de ander wat minder. Nog vorige week kwam het bericht dat iemand het onvoorstelbare bedrag van zo'n 50 miljard U.S. dollars, (50.000.000.000 $.) kon frauderen.
Niet alleen financieel zijn er personen die hun macht misbruiken en hun hoogmoed laten prevaleren, nee, ook regeringshoofden maken zich hieraan schuldig. De rij is te lang om allen met hoogmoed behepte personen op te noemen, maar ook nu zullen bijna allen, evenals Hérodes toen dertijd, ten val komen.

Le histoire se repète.
Evenzo met de armoede, de hongersnood, de oorlogen en het daaraan gepaarde geweld, met dood en verderf als gevolg. Wil men niet, kan men niet, naar rede luisteren, of is de hoogmoed zo hoog gestegen dat men denkt boven de wet te staan ?
Laten al deze personen eens luisteren naar de woorden van een klein meisje uit Amsterdam, die aan het Merwedeplein woonde en er van droomde om in vrijheid te leven. Laten we hopen dat 2009 het begin zal zijn van een betere toekomst voor ons allen.

Niet alles is natuurlijk negatief en als een van de eerste positieve gebeurtenissen in 2008, schiet mij de hulp te binnen die er geboden werd in de verschillende overstromingsgebieden, bij het ledigen van honger in o.a. Afrika, medicinale hulp door doktoren en verplegers in ontwikkelingslanden, enz, enz.
De Olympische Spelen in China springen in gedachten, waar mensen van diverse geloofsovertuigingen van uit de gehele wereld broederlijk naast elkaar hun sport bedreven.
Zo zijn er ook nog duizenden kleine gebeurtenissen waar gewone mensen zich aan vastklampen en het leven waard maken om geleefd te worden.

Het is deze keer in grote lijnen niet een vrolijke herinnering aan het afgelopen jaar 2008, maar optimistisch als ik ben zie ik toch het jaar 2009 met optimisme tegemoet.
Ook is het deze keer niet echt een verhaal over de Rivierenbuurt geworden, wat wel mijn bedoeling was, zoals mijn decemberstukje van vorig jaar, maar meer een overdenking van het afgelopen jaar.
De verhalen over de buurt, die komen wel weer in het nieuwe jaar !!

Dit jaar vallen de Kerstdagen en het joodse Chanoukah feest tezamen, dus wens ik U allen een paar geweldige Kerstdagen toe, chag Chanoukah sameach en een prettig uiteinde van 2008.
We zien elkaar weer in 2009.

Max.C.van.der.Glas.

21 december 2008

omhoog

Terug naar de vorige pagina <<