Ingezonden bijdrage van Max van der Glas

Terug naar de vorige pagina <<

 

index ingezonden

Max.C.van.der.Glas (1938-2016)
(Natanya IsraŽl)

index Max

Het waarom

Enige tijd geleden las ik het volgend stukje uit, "Deutronomien 4 : 9"

Alleenlijk wacht U, en bewaart Uwe ziel wel, dat gij niet vergeet de dingen,
die Uw ogen gezien hebben; en dat zij niet van Uw hart wijken, al de dagen
Uws levens;en gij zult ze aan Uwe kinderen en Uw kinds kinderen bekend maken.
 
Prachtige poezie, maar wat zegt het ons en wat kunnen wij er mee ??
Over de tegenwoordige buurt kan ik niets vertellen,daar ik daar mijlen ver vandaan woon, om meer precieser te zijn, zo'n 3500 km. Gelukkig zijn er nog mensen op deze eminente site die daar over kunnen verhalen en dat ook doen met de hun eigen belevenissen en waarnemingen.
Ja, ik weet het, ik schrijf bijna hoofdzakelijk over het verleden. Ik probeer daar, door middel van mijn artikelen, hoe ik dingen zag, beleefd heb en hoe de dingen waren in mijn tijd, aandacht voor te vragen, opdat men het verleden niet vergeet.
Uiteraard moet men naar de toekomst kijken, maar men moet uit het verleden de lering trekken door niet de zelfde fouten te maken als toen, door het verleden te verzwijgen, of af te doen met "gedane zaken nemen geen keer".
Ook voor ons nageslacht moeten wij proberen het verleden aan hun over te brengen, zodat zij zich enigzins 'n beeld kunnen vormen van wat eens was en niet meer is.
Eveneens zal men zijn medemens dan beter begrijpen en meer begrip tonen voor andermans standpunten.
Onderstaand artikel wat ik enige tijd geleden schreef, is daar zo'n voorbeeld van.

Ontmoeting.
 
Door de greppel naar het verleden
Is een dal van tranen gegaan

 
Voor velen die na de 2de wereldoorlog geboren zijn, is deze uitspraak wat moeilijker te begrijpen, dan voor diegenen die deze tijd zelf hebben meegemaakt. Zelfs 2de generaties staan er al weer iets anders tegenover, ondanks dat zij het leed wat is aangedaan aan familie in die tijd, beter kunnen en zullen aanvoelen.
Laatst had ik een gesprek hier over met iemand, die zich het leed wat de Joden en andere bevolkinggroepen, zoals Sinties en Jappenkampgevangenen en ook de verzetstrijders door gemaakt hadden, zich niet kon indenken of zelfs voorstellen, waarschijnlijk wilde hij het ook niet. Het herinneren van die tijd vond hij uit de boze en verfoeide het. Hij praatte er over of het niets bijzonders was en aan het eind van het gesprek, dat besloot met zijn opmerking, "ach, er gebeurd zo veel in de wereld", vond ik het verstandiger om mij om te draaien en weg te lopen, voor het tot een ergere woordenwisseling zou komen.
Later, toen mijn woede over zoveel onbenul, als ik dat zo betitelen mag, wat was gezakt en ik er wat dieper over na ging denken, kon ik mij zijn standpunt wel gedeeltelijk begrijpen, hoe onwaarschijnlijk dit ook mogen klinken van uit mijn belevenissen en herinneringen.
Deze man was ver na de oorlog geboren, ik schat rond 1965 en ondanks dat hij wel wat afwist van die tijd, leefde hij in het heden en was het verleden iets voor de geschiedenisboeken, niet om bij te blijven stilstaan. Ja, dacht ik bij mijzelf, zo zijn er velen op deze wereld die er zo over denken, zelfs politici, schrijvers, kunstenaars en wat dies meer zij, dus waarom niet "Jan met de pet". Het is een uiting van de tijd. In alle kranten, T.V.programma's, panels van verschillende politieke partijen en de diverse herdenkings bijeenkomsten wordt gesproken over de noden in de wereld, voedsel, ziektes, water, vervolgingen,onderdrukking , moorden enz,enz. Prachtig mooi dat men zich daarmee bezig houdt, maar..........wat doet men er aan ?? Het zelfde gebeurde in de 30er jaren met de opkomst van het Facisme, praten, praten en nog eens praten, maar ook daar is uiteindelijk, zoals we weten, weinig van terecht gekomen.
Men moet uit het geleerde, en niet alleen uit het verleden, om weten te zetten in daden
Mijn gesprekspartner was zo'n persoon, praten, praten, maar uiteindelijk begreep hij niets van wat hij uit het verleden had moeten leren, n.l.dat men moet herinneren om de toekomst beter te maken.
Had hij zijn les wel geleerd uit het ("donkere") verleden, dan zou hij ook de mensen die wel herinneren beter begrijpen.

Max.C.van.der.Glas.

omhoog 

Terug naar de vorige pagina <<