Ingezonden bijdrage van Max van der Glas

Terug naar de vorige pagina <<

 

index ingezonden

Max.C.van.der.Glas (1938-2016)
(Natanya IsraŽl)

index Max

Maar toch …………

Tja,daar sta je dan weer in onze onvolprezen Rivierenbuurt. Wat 'n weerzien na al die jaren. Goed ik was er door de loop der jaren wel eens meer geweest, maar zo intensief genoten van de wandelingen door de straten, had ik nog nooit. De wandelingen alleen door de buurt waren heerlijk, maar de laatste keer met Ruud en Jos waren 'n terugkeer in het verleden. Vooral Ruud en mijn persoontje zaten op een golflengte voor wat betreft het ophalen van verhalen en anekdotes, mede doordat we zowat even oud zijn. Wat 'n middag hebben we beleefd !!! Dank daarvoor aan mijn wandelgenoten.


Video met Max van der Glas en Ruud Jansen.
Beiden zaten op de lagere school aan het Meerhuizenplein
- opname 21 oktober 2007 -

Toch was het een vreemde gewaarwording, de vele veranderingen te zien in de buurt die ik dacht te kennen als mijn broekzak. Oke, de straten waren er en ook de straatnamen waren nog uit de verledentijd, maar toch............. zoveel veranderingen, dat het niet echt de buurt was waarin ik ben opgegroeid. Ach ik weet het, het is de vooruitgang en de vernieuwing die natuurlijk daar debet aan zijn, maar in mijn gedachtengang had ik liever de mijn oude vertrouwde buurt. Vooral het vertrouwde beeld van de Thomaskerk in de Rijnstraat miste ik, al was het niet mijn parochie, het hoorde gewoon bij de Rijnstraat, zoals "Thomas Vaer bij Pieternel". Wat te denken van de vele "eenmans" winkels, waar wij indertijd kwamen om even 'n boodschap te halen voor je moeder, WEG, daarvoor in de plaats 'n woning. Zo zag ik b.v. in de Vechtstraat tussen Amstelkade en Vrijheidslaan, van de 9 winkeltjes die er waren gedurende de periode van 1940 tot 1970,er geen enkele meer bestond. En de 10de, bakkerij Franken op de hoek, veranderd was in de zuurwinkel van de Leeuw. Het zelfde geld voor meerdere straten en pleinen waar de winkeliers niet meer de scepter zwaaien, maar de gezinshoofden van de ingetrokken families. Het oude vertrouwde Meerhuizenplein heeft 'n totale verandering ondergaan ,niet alleen het plein,maar alle huizen rondom zijn ook vernieuwd. Niet alles is natuurlijk negatief, er zijn genoeg veranderingen en verbeteringen aangebracht, die het woongenot alleen maar hebben doen toenemen, maar toch.............
Wat te denken van de eerste autofabriek in Amsterdam, de SPYKER? Afgebroken!! Dit was, zo mag men wel zeggen, 'n "monument". Er staat nu in de Trompenburgerstraat een nieuw woonblok wat, als je het afweegt t.o.v. de daar tegenover gelegen woningen (een van de eerste z.g. arbeiderswoningen voor het personeel van SPYKER), 'n aanfluiting is en totaal niet past in het straatbeeld daar.
Verbaasd was ik ook, dat het net leek of de straten smaller waren geworden dan in mijn jeugd,maar dat is natuurlijk te verklaren door de geparkeerde auto's en de aangeplante bomen, plus dat in vele straten langs de huizen, door de bewoners planten en bloemen zijn aangeplant.


Waverstraat.
Omstr. 1950

Wat 'n veranderingen aan het Scheldeplein, het huidige Europaplein, de RAI, die zo groot geworden is dat je er verdwaald en een kaart moet hebben om de weg te vinden in de verschillende hallen, de vroegere "Sieberg" garage, die al jaren 'n Bowlingcentrum en een bank huisvesten en de overlast door de aanleg van de Metro, die als ik het zo hoor, nog wel enige tijd door zal gaan in verschillende delen van Zuid.
De Roosenveltlaan en de Churchilllaan zijn nog bijna onveranderd, alhoewel het gras tussen de tramrailsen wel eens weggehaald mag worden, ik vond dit niet passen in de eens zo "gegoede" en trotse Churchilllaan. Tot mijn vreugde zag ik dat het standbeeld van "juffrouw Wilhelmina Drucker" er nog in volle glorie staat.
Dintelstraat, Diezestraat, Geul/Geleen/Dongestraat zijn bijna nog identiek aan vroeger, op 'n kleine verandering na, evenals de Volkerak/Volharding/Roompotstraat en omgeving
Ook de Waalkerk in de Waalstraat bij de IJselstraat heeft het moeten afleggen tegenover het nieuwe blok woningen wat er nu voor in de plaats staat.
Zo zal iedereen die lange tijd niet meer in de buurt is geweest, wel verbaasd zijn dat zijn of haar winkeltje, gebouw, plantsoen, kerk, of wat dies meer zij, veranderd is, of er helemaal niet meer staat.
Maar toch.............het is en blijft 'n heerlijke buurt !!!!
 
Max.C.van.der.Glas.

omhoog 

Terug naar de vorige pagina <<