Ingezonden bijdrage van Max van der Glas

Terug naar de vorige pagina <<

 

index ingezonden

Max.C.van.der.Glas (1938-2016)
(Natanya IsraŽl)

index Max

Veranderingen

Vele veranderingen zijn er opgetreden door de loop der jaren in onze Rivierenbuurt en of deze alle ten goede waren, daar lopen de meningen over uiteen. Trottoirs, perken en plantsoenen werden veranderd, andere weggehaald, er kwam meer groen, huizen werden gebouwd en er verschenen nieuwe gebouwen. 'n Nieuwe brug kwam er over de Amstel, waarmee de pont verdween. Ja, ingrijpende veranderingen, die er nu eenmaal moeten gebeuren in 'n stad. Door de bombardementen was er na de oorlog 'n enorm te kort aan woningen en vele z.g. "noodwoningen" werden uit de grond gestampt.
Volgens mij is de aller grootste verandering gekomen die de buurt ingrijpend heeft veranderd, in de begin jaren vijftig, n.l. de samenstelling van de bewoners van de Rivierenbuurt en Amsterdam als geheel.
Ik weet nog dat de eerste repatrianten uit West Indie, het huidige Indonesie, terugkwamen en daarna de Spanjaarden en Italianen die hier tijdelijk zouden komen werken. Kort daarna verschenen de eerste Surinamers en niet veel later de Turken, Marokanen en Joegoslaven
Al deze brave mensen moesten gehuisvest worden, wat door de woningnood een enorm probleem was en wat onder de autochtone bewoners wel eens tot scheldkanonades aan regering en stadsbestuur leidde. Later heeft zich dat doorgezet met bewoners uit de z.g. Oostbloklanden, uit Afrika en de rest van de wereld.
Deze MULTI CULTURELE samensmelting van al deze mensen, met ieder hun eigen geloof,   zeden en gebruiken, is de GROOTSTE VERANDERING in de Rivierenbuurt geweest.

Max.C.van.der.Glas.

omhoog

Terug naar de vorige pagina <<