Ingezonden bijdrage van Max van der Glas

Terug naar de vorige pagina <<

 

index ingezonden

Max.C.van.der.Glas (1938-2016)
(Natanya IsraŽl)

index Max

Mijn vader de kapper

Tijdens de oorlog werd het steeds moeilijker voor Joden om zich nog ergens te vertonen zonder
dat ze opgepakt werden. In het begin waren er nog winkels waar uitsluitend Joden mochten komen, maar ook deze verdwenen langzamerhand uit het stadsbeeld, doordat deze Joodse winkeliers door razia's opgepakt werden of met hele families uit hun huizen werden gesleept.
Welke Joden er nog wel over straat mochten, met alle risico's van dien, waren gemengd gehuwde Joden. Velen van deze "gemengd gehuwden", waren in eind 1943 door de Duitsers tewerk gesteld in o.a. het Bosplan, het huidige Amsterdamse bos.

Zo ook mijn vader.
Ik moet hier vermelden dat mijn moeder van oorsprong niet Joods was, maar door "Gioer" (het leren en uitkomen als Jodin) in de dertiger jaren, Joods is geworden. Door allerleigegevens te verwijderen uit de diverse officiele stukken, stonden mijn ouders als "gemengd gehuwd" in alle officiele boeken. Hierdoor kon mijn vader zich enigzins vrij bewegen, evenals vele anderen uit de buurt, die in dezelfde omstandigheden verkeerden.
Nou was mijn vader ooit in zijn jeugd leerling kapper geweest in de Weesperstraat. Dit kwam nu goed van pas, daar het onmogenlijk was geworden om kapperszaken binnen te gaan,je wist immers niet wie daar ook binnen was en men droeg nog altijd die gehate ster, ook als "gemengd gehuwde".
Dus mijn vader werd de aan huis kapper van velen uit de buurt, zoals Sam Polak uit de Meerhuizenstraat 16, meneer Pimentel uit de Korte Meerhuizenstraat en Bob Cohen uit de Borsenburgerstraat, tegenover het drogisterijtje op de hoek, meneer Baumgartner en meneer Mannheim uit de Vechtstraat en velen waar van de namen mij ontschoten zijn.
Vraag mij niet of mijn vader daar voor betaald kreeg, echt, dat weet ik niet.

Max.C.van.der.Glas.

omhoog

Terug naar de vorige pagina <<