Column Karel N.L. Grazell

Terug naar de vorige pagina <<
 

index columns

 

Westerborkpad

We laten de surprises van Sint verder de surprises. Een heel ernstige zaak is de aanleg van het nieuwe Westerborkpad tussen Amsterdam en kamp Westerbork.
In de jaren dertig vluchtten veel Joden uit Duitsland naar Nederland. Die moesten hier worden opgevangen. Een hoogjaarse senior uit de Rivierenbuurt vertelde me ooit dat hij in de jaren dertig een groot vakantiekamp op de Veluwe had opgericht en dat hij dat toen buiten het (toen nog korte) seizoen ter beschikking heeft gesteld voor die opvang. Naar ik hoorde heeft in die tussenoorlogse tijd ook de Nederlandse Regering maatregelen genomen en het kamp Westerbork laten bouwen voor hetzelfde doel.
Het is bittere ironie dat enkele jaren later de Duitse bezetter het kamp bestemde voor het verzamelen en doorvoeren van de Joden naar onder meer Auschwitz.
Die kwamen vaak ook uit de Rivierenbuurt en de Beethovenbuurt. Ze werden opgeroepen of opgepakt en vervolgens per wagen, per tram naar de Hollandsche Schouwburg gebracht. Toenmalige Nederlandse instanties en hun vele medewerkers hebben daarin een belangrijk aandeel gehad. Ook zijn er wel mensen verraden door buurtgenoten en andere particulieren.
Het Westyerborkpad loopt van de Hollandsche Schouwburg hier in Amsterdam naar het kamp. Het volgt zovee mogelijk het treinspoor van de transporten, en het zal de wandelaar langs veel memorabele plekken voeren. Het pad is onderverdeeld in stukken van 10 kilometer. Opening op Holocaust Memorial Day (27.1), de jaarlijkse wereldwijde herdenking van de Jodenvervolging.

Laten we op die dag elk jaar onze ogen sluiten
en ons in een erehaag voorstellen langs het pad,
desnoods verwensend die de terdoodgevoerden
verrieden en oppakten, opjoegen en vervoerden
maar laten we vooral met heel ons hart gedenken
hen die onontkoombaar aan hun lot langskwamen
op transport naar een fabrieksmatige massamoord.

Karel N.L. Grazell - 1 december 2011
Amsterdams stadsdichter uit Zuid

 

Terug naar de vorige pagina <<