Terug naar de vorige pagina <<

 

Ontwerp: J.Wiersema

 

omhoog   OPRICHTING

Het kunstmagazine ‘wendingen’ had haar debuut in 1918 en bleef voortbestaan tot 1932. De uitgave was een initiatief van het Amsterdamse genootschap ‘Architectura et Amicitia’, onder leiding van de gedreven hoofdredacteur, architect en vormgever H.Th. Wijdeveld. De overige redactieleden waren eveneens architecten, allemaal opgeleid in de laat 19e eeuwse school van Cuypers. Daarnaast hadden twee specialisten op het gebied van decoratieve kunsten, J.M.L. Lauweriks en R.N. Roland Holst, lange tijd een invloedrijke rol.


Foto van de originele houtsnede van K.P.C. De Basel. Deze is opgenomen in: De houtsneden van K.P.C. De Bazel, door J.L.M. Lauweriks, een uitgave van S.L. van Looy, Amsterdam (1925)
(foto J. Wiersema)

omhoog   INHOUD

Alle uitgaven van ‘Wendingen’ zijn gewijd aan een specifiek thema op het gebied van architectuur of daaraan gerelateerde kunst en vormgeving. Zo verschenen nummers over de decoratieve architectuur van De Amsterdamse School, het functionalisme van De Haagse School van Dudok en Wouda, de Van Nelle Fabriek, een zevendelige serie over het erk van Frank LLoyd Wright, nummers over stedenbouw en de aan architectuur gerelateerde beeldhouwkunst van Hildo Krop en Hohn Rädecker. In de tweede jaargang werd ook aandacht besteed aan andere kunstdisciplines, bijvoorbeeld interieurontwerpen (Gispen), gebruiksvoorwerpen (glas en keramiek van Chris Lebeau en Copier), grafische kunst, theater en dans. Bovendien was een speciaal Art Deco nummer gewijd aan de ontwerpen van Eileen Gray. Oorspronkelijk was ‘Wendingen’ opgezet als maandblad. Uiteindelijk zijn er 116 nummers uitgegeven in veertien jaar tijd, gemiddeld acht uitgaven per jaar. De oplage varieerde van 650 tot 1300 nummers (bijvoorbeeld de populaire F. Lloyd Wright-serie in 1925) en de prijs varieerde van f 1,75 voor het eerste nummer tot f 7,- in 1925.


Verzameling die deel uitmaakt van Caldic Collectie: alle 116 uitgaven van Wendingen
Foto: met dank aan Sandra


Fragment van de verzameling
Foto: met dank aan Sandra

omhoog   OMSLAGONTWERP

‘Wendingen’, dat drie maanden na het ontstaan van De Stijl verscheen, was een progressief blad. Het bood een forum voor architecten en andere kunstenaars die actuele kwesties binnen hun vak aan de orde wilden stellen. Verschillende kunstdisciplines kwamen hierdoor in dit tijdschrift samen. Bovendien kreeg bij iedere uitgave een andere kunstenaar de opdracht voor het omslagontwerp, waardoor ook de vormgeving van het blad tot stand kwam vanuit verschillende artistieke invalshoeken én de naamsbekendheid van de kunstenaar werk vergroot. Wijdeveld bood de kunstenaars een maximale vrijheid; het ontwerp hoefde geen samenhang te vertonen met de inhoud van een nummer.
Mystiek-symbolische ontwerpen door Roland Holst, Van Konijnenburg of Toorop werden afgewisseld met functionele (Gispen, Dudok, Van der Vlugt) of puur decoratieve ontwerpen (Lauweriks, Liaon Cachet). Ook ontwerpers van advertenties kregen geen regels opgelegd.


Kop van de titelpagina van het eerste Wendingen nummer (1918), ontwerp H.Th. Wijdeveld, geconstrueerd met lijnen en andere zetbakmaterialen; een typografische vinding van Wijdeveld.
(Foto met dank aan: J. Goud)

omhoog    OP YOU TUBE

omhoog   VORMGEVING

In de vormgeving van het blad is een rode draad waarneembaar. Hiervoor was redacteur Lauweriks verantwoordelijk. Hij bepaalde dat de uitgaven moesten voldoen aan een standaard vierkant formaat van 33 x 33 cm (conform de verhoudingen van een Japanse tatami-mat). Het ontwerp liep meestal door op de achterzijde van het tijdschrift. Naam, decoratie en afbeeldingen kregen een gelijkwaardige behandeling. Er werd meestal op rijstpapier, eenzijdig, gedrukt. Ook werden bladzijden gevouwen en de nummers met de hand gebonden. Deze (Japanse) vormgevingskenmerken werden ook bij de functionalistische ontwerpen van Dudok, Wouda en Van der Vlugt in de jaren twintig nog gehanteerd. Modern ontwerp ging zo hand in hand met uitgangspunten uit de Japanse vormgeving die begin 20e eeuw hun intrede in Nederland deden. Dankzij de invloed van Lauweriks bleef de uitzonderlijke kwaliteit van het blad als geheel gewaarborgd.

omhoog   VERZAMELWERK

Martijn Le Coultre
Wendingen 1918 - 1932 : architectuur en vormgeving / Martijn Le Coultre, 2001 - ISBN 1568982763
24.8 x 24.8 cm, harde kaft, 280 pagina's, 110 z/w illustraties, 175 vierkleuren afbeeldingen.

omhoog   TYPOGRAFIE

Wijdeveld speelde een cruciale rol in de typografische vernieuwing van het blad; er werd gebouwd, gemetseld met letters en andere visuele elementen. Covernaam en titels werden in rechthoekige vormen geconstrueerd. De letters werden opgebouwd uit zetmateriaal, meestal schreefloos en in een heldere en expressieve stijl. Deze onorthodoxe typografie is bekend geworden als de ‘Wendingen-’ of ‘Wijdeveldstijl’. De plaatsing van de relatief strak vormgegeven letters en woordopbouw binnen overwegend dynamisch en weelderige composities, werd typerend voor veel ‘Wendingen’-uitgaven.

Lettertype: Wendingen

De stijldiversiteit in vormgeving bepaalde de kracht en aantrekkelijkheid van het blad. Het tijdschrift had een grote invloed: adverteerders, boekontwerpers, de Amsterdamse Grafische School, uitgeverij Joh. Enschedé en het kunstblad De Stijl namen (delen van) de ‘Wendingenstijl’ over. Het tijdschrift sloeg een brug tussen het laat 19e eeuwse eclecticisme en de internationale trend van functionalisme in het interbellum.

omhoog   OMSLAGEN  update met meer dan 30 covers (totaal 103 van de 116)

direct naar het jaar . . .

1918 - 1919 - 1920 - 1921 - 1923 - 1924 - 1925 - 1927 - 1928 - 1929 - 1930 - 1931

omhoog  1918

1: Architectuur/Toegepaste Kunst.; 2: Architectuur/Beeldhouwkunst.; 3: Architectuur/Beeldhouwkunst.; 4: Architectuur/Toegepaste Kunst.; 5: Architectuur.; 6: Architectuur/Beeldhouwkunst.; 7: Amsterdamsche School.; 8: Het Park Meerwijk te Bergen.; 9: Beeldhouwkunst.; 10: Architectuur.; 12: Jan Toorop-nummer.


Nr. 1 - serie 1 - 1918, omslag J.L.M. Lauweriks
 

1918 - 10 Architectuur

Nr 12 van 1918 gewijd aan Jan Toorop, Oorspr. omslag ontw. WILLEM VAN KONIJNENBURG
 

Nr 4 - serie 4 - 1918 - omslag C.J. Blaauw

1918-9 omslag Sluijters over o.a. Hildo Krop
 

1918-5 architectuur. Omslag R.N. Roland Holst

1918-6 Beeldhouwkunst
 

omhoog  1919

1: Oosterse kunsten.; 2: Onze tijd en het Werk van M. de Klerk.; 3: Dansnummer.; 4: Architectuur.; 5: Kunst in de Reclame.; 6: Interieur ontwerpen.; 7-8: Houtsnedennummer; 9-10: Tooneel.; 11: Architectuur.; 12: Architectuur.

Wendingen: maandblad voor bouwen en sieren
2e jaar juli en aug 1919: Houtsnijdersnummer.
 
Wendingen: maandblad voor bouwen en sieren
No 11, 1919. Omslag houtsnede door Hildo Krop

Nr 4 april 1919. Omslag ontwerp Mej. P. Bolken. Over Lauweriks, Luthman, Wijdeveld Van Loghem ea.
 
Wendingen: maandblad voor bouwen en sieren
1919 - 3 Dansnummer

K.P.C. de Bazel. Onze tijd en het werk van M. de Klerk.
Amsterdam, 1919. 24 pp. Ills.
Omslaglithografie T. Poggenbeek. Typografie H.Th.Wijdeveld. (Wendingen vol.2, nr 2).
 

R. Roland Holst. Kunst in reclame.
Amsterdam, 1919. 38 pp. Ills.
Omslaglithografie J.B. Heukelom. Typografie H.Th.Wijdeveld. (Wendingen vol.2, nr 5).

No. 1 1919 – Oosterse kunsten
Ontwerp omslag K.P.C. de Bazel
 

Wendingen – sept – oct 1919 – Toneel

1919-12 architectuur

1919-6 Interieurs en meubelen

omhoog  1920

1: De Beeldhouwkunst van Heden.; 2: Het Werk van Gustav Klimt.; 3-4: Volkswoningbouw.; 5: De Kunst der Hongaren.; 6-7: Maskers.; 8-9: Josef Hoffman.; 10: Het Werk van Erich Mendelsohn.; 11-12: Het Ontwerp voor het Gemeente-Museum te 's Gravenhage door H.P. Berlage.

Wendingen: maandblad voor bouwen en sieren
Nr. 8 en 9, aug/sept 1920, 3e jaar. Omslag houtsnede H. A. van den Eijnde. 48 Illustraties naar werken van Josef Hoffmann. Inleiding door J. Boterenbrood.
 
Wendingen: maandblad voor bouwen en sieren
Nr. 5 - 3de serie - 1920 Hongarije
Wendingen: maandblad voor bouwen en sieren
1920 - 1 Illustraties door o.a. J Radecker – Hildo Krop –Tjipke Visser – Jules Vermeiere
 

Wendingen vol. 3, nr 11 & 12 (1920)
H.P. Berlage. Het ontwerp voor het Gemeente Museum te 's-Gravenhage.
Amsterdam, 1920. 16 pp. Ills. Omslaglithografie Jac.Jongert.
 

P. Behrens. Woningbouwnummer.
Amsterdam, 1920. 44 pp. Ills.

Omslaglithografie M. de Klerk. Typografie H.Th.Wijdeveld. (Wendingen vol.3, nr 3 & 4).
 

1920, jaargang 2, nummer 2
gewijd aan werk van Gustav Klimt,

omslag litho Tjerk Bottema

1920, jaargang 2, nummer 5
gewijd aan de kunst der Hongaren.
Omslag houtsnede door Josef Cantré
 

1920-10  Het Werk van Erich Mendelsohn

1920-6/7 Maskers door H.TH Wijdeveld.
 

omhoog  1921

1-2: Het Werk van Willem van Konijnenberg.; 3: Oost-Aziatische Kunst uit de Pertrucci-Collectie te Amsterdam.; 4-5: Het Werk der Afgevaardigde Leden van Architectura et Amicitia.; 6: Teekeningen en foto's van een Landhuis te Oostvoorne.; 7-8: De Marionet.; 9-10: De Internationale Theatervoorstelling.; 11: Frank Lloyd Wright.; 12: Nieuwe Rijksacademiegebouw te Amsterdam.


1921 nr. 7/8 engelse versie over marionetten. Cover houtsnede van Lion Cachet.
 
Wendingen: maandblad voor bouwen en sieren
Nr. 4 -11 serie, 1921, Hendrick Petrus Berlage (1856-1934).  Frank Lloyd Wright.

1921, jaargang 4, nummer 9/10
gewijd aan de Internationale Theater Tentoonstelling Amsterdam 1922
 

Wendingen IV-1/2 (1921) Willem van Konijnenburg - Dit is dubbelnummer 1/2 van de 4de serie (1921) en gewijd aan Willem van Konijnenburg. Typografische verzorging H. Th. Wijdeveld.
 

No.3 1921 - Oost-Aziatische Kunst uit de Pertrucci-Collectie te Amsterdam, Omslag litho M. de Klerk

No.4/5 1921 – Het Werk der Afgevaardigde Leden van Architectura et Amicitia
 

1921-6 gewijd aan Vorrink en Wormser. Landhuis te Oostvoorne

1921-12 Nieuwe Rijksacademiegebouw te Amsterdam door H.TH Wijdeveld.
 

omhoog  1923

1: Glas-in-lood Ramen R.N. Roland Holst.; 2 Advertenties en Affiches door Nederlandse Kunstenaars.; 3: Hooge Gebouwen in de Handelscentra van Europa en Amerika.; 4: Middenstandswoningbouw in het Uitbreidingsplan "Zuid" te Amsterdam.; 5/6: Werk van den Nederlandschen Beeldhouwer J. Mendes Da Costa.; 7: Bouwwerken, Uitgevoerd door de Afdeeling Gebouwen van den Dienst van Publieke Werken der Gemeente Amsterdam.; 8-9: Schelpen.; 10: De Exlibris van Nederlandsche Kunstenaars.; 11-12: Uitgevoerde Projecten der Architecten C.J. Blaauw, J. Crouwel en J.M. Luthmann.

Wendingen: maandblad voor bouwen en sieren
Nr 4 - 1923 Middenstandswoningbouw uitbreidingsplan Zuid door J.P.Mieras - lithografie Albert Klein
Lees de gehele inhoud

 
Wendingen: maandblad voor bouwen en sieren
Wendingen 1923 Affiches van Nederlandse kunstenaars

1923-1 5-11/12 glas in lood R.N. Roland Holst
 

1923 - 5/6, serie V
Werk van den Nederlandschen Beeldhouwer J. Mendes Da Costa

R. Roland Holst. Schelpen.
Amsterdam, 1923. 50 pp. Ills.
Omslaglithografie R. Roland Holst. Typografie H.Th.Wijdeveld. (Wendingen vol.5, nr 8 & 9).

R. Roland Holst. Glas in lood.
Amsterdam, 1923. 38 pp. Ills.
Omslaglithografie Jac. Jongert. Typografie H.Th.Wijdeveld. (Wendingen vol.5, nr 1).
 

1923 - 3: Hooge Gebouwen in de Handelscentra van Europa en Amerika - omslag Johan Polet

No. 11/12 1923 - Uitgevoerde Projecten der Architecten C.J. Blaauw, J. Crouwel en J.M. Luthmann. Omslag houtsnede S.Jessurun de Mesquita
 

1923-10 Ex Lib ris Nederlandse kunstenaars
 

omhoog  1924

1: Beeldhouwwerken van H.A. van den Eijnde, John Rädecker, Th.A. Vos, Joh. Polet, Hildo Krop en J.V. Lunteren.; 2: Reisschetsen en Studies van M. de Klerk.; 3: Werk van Hermann Finsterlin.; 4-5: Onuitgevoerde Architectonische Projecten van M. de Klerk.; 6: Werk der Iersch-Engelsche Interieur-kunstenares Eileen Gray.; 7: Portret-teekeningen M. de Klerk.; 8: Raadhuis-ontwerp voor de Gemeente Hilversum en Uitgevoerde Projecten W.M. Dudok.; 9-10: Uitgevoerde Bouwwerken van M. de Klerk.; 11-12: Kristallen.

Wendingen: maandblad voor bouwen en sieren
Nr 9 en 10 van de zesde serie (1924). M. de Klerk uitgevoerde bouwwerken. Omslag lithografie Tine Baanders, fotos Bernard Eilers.
 
Wendingen: maandblad voor bouwen en sieren
1924 nr. 2 van de 6e serie
Geheel gewijd aan reisschetsen en studies van architect M. de Klerk
Wendingen: maandblad voor bouwen en sieren
1924 M. de Klerk nr. 7 van de 6e serie Geheel gewijd aan portret- tekeningen door architect M. de Klerk
 

1924 - 11 van de 6e serie. Gewijd aan kristallen.
Wendingen: maandblad voor bouwen en sieren
1924 - 8: Dudoknummer
Omslagontwerp van W.M. Dudok.

C.J. Blaauw. Hermann Finsterlein.
Amsterdam, 1924. 36 pp. Ills.
Omslaglithografie H. Finsterlein. Typografie H.Th.Wijdeveld. (Wendingen vol.6, nr 3).
 

1924, jaargang 6, nummer 1
gewijd aan beeldhouwkunst gebouwen

1924-6 Werk der Iersch-Engelsche Interieur-kunstenares Eileen Gray

omhoog  1925

1: Teekeningen en etsen van S. Jessurun de Mesquita.; 2: Beeldhouwwerken van Hildo Krop.; 3-9: The Life-Work of the American Atchitect Frank Lloyd Wright. Delen 1-7.; 10: Meubelen M. de Klerk.; 11-12: Het Gebouw van den Haagsche Bijenkorf.


Nr 2 van 1925 gewijd aan Hildo Krop. Met houtsnede z/w. op voor- en achterzijde omslag door HILDO KROP
Lees ook >>

 

Jg. VII, 1: JESSURUN de MESQUITA, S. Teekeningen en etsen. 1925. 4º. Owrps., woodcut front cover by Jessurun de Mesquita.

Series VII 1925 no. 3
The Life-Work of the American Atchitect Frank Lloyd Wright. Delen 1-7

1925
- 9: The Life-Work of the American Architect Frank Lloyd Wright. Delen 1-7
 

1925-11/12 De Bijenkorf, Piet Kramertoegepaste kunst

1925-10 Michel de Klerk Meubelen

omhoog  1927

1: Beeldhouwwerk.; 2: Interieurs.; 3: Regie-werk van Joh. de Meester.; 4: Deensche Architectuur.; 5: Zweedsche Architectuur.; 6-7: De Architectuur in Plan West te Amsterdam.; 8: Zweedsche Kunstnijverheid.; 9-10: Oostenrijksche Kunst.; 11: "Afdeeling Gebouwen" Publieke Werken Amsterdam.; 12: Nieuwe Ceramiek.


Nr. 5 - 8ste serie - 1927 Zweedse bouwkunst
Wendingen: maandblad voor bouwen en sieren
Nr. 2 van de 8ste serie (1927), gewijd aan Interieur
 
Wendingen: maandblad voor bouwen en sieren
Nr. 3 van de 8e serie 1927
Gewijd aan Joh. de Meester jr. bij het Vlaamsche volkstooneel en elders.
Omslag teekening van Anton Kurvers
 

1927
- 6: Plan West

1927
- 6: Plan West

nr. 12, 8e Serie, 1927. Omslag naar een bandtekening van Tine Baanders.
 

Nr. 1 - 8ste serie - 1927, Beeldhouwwerken

1927-9/10 Oostenrijkse kunst en toegepaste kunst

omhoog  1928

1: Een Ontwerp en Uitgevoerde projecten van W.M. Dudok.; 2: Techniek en Kunst.; 3-4: Werken in Particulier Bezit door Jan Toorop.; 5: Hindoe-Javaansche Beeldhouwkunst.; 6-7: Beeldhouwkunst.; 8: Spotprenten van Albert Hahn Sr.; 9: Werken van Johan Thorn Prikker.; 10: Grafische Kunst.; 11: Poppen en Marionetten.; 12: Russische Ikonen.

Wendingen: maandblad voor bouwen en sieren
Kunst en Techniek, ontworpen door Gispen, 1928
Wendingen: maandblad voor bouwen en sieren
1928, nummer over poppen en marionetten, nummer 11 van de 9e serie. omslag steendruk door A. Kurvers
 
Wendingen: maandblad voor bouwen en sieren
Nr. 6 van de 7e serie (1928) beeldhouwkunst

1928- nr. 5 - 9e serie - Hindoe-Javaanse beeldhouwkunst
 

Nr. 8 - 9de serie 1928, Spotprenten van Albert Hahn Sr
Wendingen: maandblad voor bouwen en sieren
Nr. 10 - 9de serie - 1928 Grafische Kunst
 

Nr.12 van de 9e serie 1928, geheel gewijd aan Russische ikonen.
 

1928-9, Thorn Prikker en Hildo krop

1928-1 werk architect W.M. Dudock

1928-3/4 Werken in Particulier Bezit door Jan Toorop

omhoog  1929

1: Beelhouwwerk van Ossip Zadkine.; 2: Lebeau Glas.; 3 Diego Rivera.; 4 De Restauratie en Herbouw van den Toren van de St. Nicolaaskerk te IJsselstein naar Ontwerp van Wijlen Architect M. de Klerk.; 5-6; Architectonische Projecten J.F. Staal.; 7: Schilderwerk van Lyonel Feininger.; 8: Grafisch Werk, Metaalarbeid, Binnenhuiskunst en Architectuur van J.L.M. Lauweriks.; 9: Oud-Italiaanse Kunst.; 10: Russisch Tooneel.; 11-12: Architectuur in Plan Zuid te Amsterdam.


1929 - 3 Diego Rivera
wendingen054.jpg (26584 bytes)
M. de Klerk. Restauratie St. Nicolaaskerk.
Amsterdam, 1929. 38 pp. Ills.
Omslaglithografie J. Sjollema. Typografie H.Th.Wijdeveld. (Wendingen vol.10, nr 4).

 

1929-11/12 Architectuur in Plan Zuid te Amsterdam door C.J. Blaauw

1929 - 5/6, 10e serie
gewijd aan J.P. Staal

 

1929 - 7, 10e serie
Gewijd aan schilderwerk van Lyonel Feininger.
 

1929 - 2 Glaswerk Chris Lebeau

No.9 1929 - Oud-Italiaanse Kunst - Uitgegeven door C.A. Mees, Santpoort 1929. Ontwerp omslag Jan Poortenaar

Nummer 10, 10de serie (1929) gewijd aan het Russische tooneel. Samenstelling H.C. Verkruysen; red. C.J. Blaauw, e.a.; ontwerp H.Th. Wijdeveld; omslag-illustratie lithografie naar een houtsnede van S. Jessurun de Mesquita.
 

10e serie (1929), nr. 8. litho van J. L. M. Lauweriks

1929-1 sculpturen Ossip Zadkine
 

omhoog  1930

1: Rothenburg Ob der Tauer.; 2: De Architectuur van Kantoor en Fabrieken van de Firma de Erven Wed. J. van Nelle te Rotterdam.; 3: Nederlandsch Paviljoen te Antwerpen 1930.; 4: Beeldhouwwerk van Antoine Bourdelle.; 5: Luchtfoto's van Nederland.; 6-7: Glasschilderingen en Koppen van R.N. Roland Holst.; 8: De Bijenkorf van Dudok.; 9: Beeldstatistiek.; 10: Glaswerk van de N.V. Glasfabriek `Leerdam' te Leerdam.; 11-12: Het Raadhuis te Hilversum, Architect W.M. Dudok.

Wendingen: maandblad voor bouwen en sieren
No.1 1930 - Rothenburg Ob der Tauer - Uitgegeven door C.A. Mees, Santpoort 1930. Ontwerp omslag A.P.Smits
Wendingen: maandblad voor bouwen en sieren
11-de serie(1930):nr.5
Luchtfoto's van Nederland;Amsterdam 1930 18 pp Ills
Omslaglithografie:Arthur Staal
 

1930-1 Nederlands Paviljoen Antwerpen
 

No.4 1930 - Beeldhouwwerk van Antoine Bourdelle - Uitgegeven door C.A. Mees, Santpoort 1930. Ontwerp omslag J. Zietsma
 

oktober 1930

1930 nr.10, art deco glas Leerdam
 

1930-6/7 R.N. Roland Holst

1930-2 De Architectuur van Kantoor en Fabrieken van de Firma de Erven Wed. J. van Nelle te Rotterdam

omhoog  1931

1: Het Werk van S. Jessurun de Mesquita.; 2: Nederlandsche affiches.; 3: Glasramen van Joep Nicolas.; 4: Landhuisarchitectuur.; 5: Beeldhouwwerk van Hildo Krop.; 6: Schilderwerk van Pyke Koch, Kor Postma en A.C. Willink.; 7-8: Scholenbouw.; 9: Standbeelden.; 10: Bouwwerken van Architect Prof. E. Fahrenkamp.; 11-12: Kerkbouw.

Wendingen: maandblad voor bouwen en sieren
Nr 2 van de 12de serie (1931) over Nederlandsche Affiches (Vegter, De Koo, Walter, Gispen, Kurvers, Schuitema, Lebeau ea).
 
Wendingen: maandblad voor bouwen en sieren
Nr. 9 - 11de serie - 1931 Beeldstatistiek

Nr. 3 - 12de serie - 1931, Glasramen van Joep Nicolas
Wendingen: maandblad voor bouwen en sieren
No 1  (1931), gewijd aan beeldend werk van S. Jesserun de Mesquita. Omslag van De Mesquita
 

1931 - 6: Schilderwerk van Pyke Koch, Kor Postma en A.C. Willink

1931- 7 en 8 - 12-de serie
Scholenbouw;Amsterdam 1931
Omslaglithografie: Ir.H.T.Zwiers
 

1931- 4 - 12e serie
Landhuizenarchitectuur;Amsterdam Omslaglithografie: Ir.H.T.Zwiers
 

1931-11/12, kerkbouw van H.C. Verkruysen

1931-10 Bouwwerken van Architect Prof. E. Fahrenkamp door C.J. Blaauw
 


voorstudie voor de omslag van Jrg I afl 2 (Febr. 1918). De linkerzijde van de uiteindelijke druk is praktisch gelijk aan deze schets. De Rechterzijde is volstrekt (afgezien van de belettering) anders.
met dank aan Martijn Le Coultre auteur van Wendingen 1918-1932 "Wendingen 1918-1932"

omhoog  ONTWERPERS VAN DE OMSLAGEN

Wendingen is vooral bekend vanwege zijn bijzondere omslagen. Bijna elk nummer is ontworpen door een afzonderlijke ontwerper. De onderstaande nummering beschrijft de volgorde waarin de 116 nummers verschenen zijn:

Alma, Peter, no. 104
Anrooy, H.A. van, no. 6
Baanders, Tine, no's 52 - 54 - 76 - 92
Bazel, K.P.C de, no. 12
Beyerman, L., no. 48
Blaauw, Cornelis Jonke, no. 4
Bolken, P., no. 15
Bottema, Tjerk. 3e jaargang, nummer 2 (februari 1920). Zie scan TU Delft.
Bijvoet, B. en Duiker, J., no. 37
Cantré, Josef, no. 25
Copier, A.D., no. 105
Dudok, W.M., no's 53 - 106
Duiker, J. en Bijvoet, B., no. 37
Ehrlich, Christa, no. 74
Essers, B. 3e jaargang, nummer 1 (januari 1920). Zie scan TU Delft. 5e serie (1923), nummer 10. Zie scan TU Delft. 6e serie (1924), nummer 11/12. Zie scan TU Delft.
Eynde, H.A. van den, no. 27
Finsterlin, Hermann, no. 49
Gidding, J., no. 33
Gispen, W.H. 9e serie (1928), nummer 2. Zie scan TU Delft.
Hahn Jr, Albert, no. 82
Havermans, Jan, no. 47
Heukelom, J.B., no. 16
Huszar, Vilmos, no. 89
Jessurun de Mesquita, S., no's 10 - 46 - 56 - 70 - 71 - 73 - 84 - 95 - 107
Jongert, Jac., no's 29 - 38
Kat, Otto B. de, no's 68 - 115
Katkof, K., no. 86
Klerk, M. de, no's 2 - 24 - 31
Klooster, J. ten, no. 80
Klijn, Albert, no. 41
Konijnenburg, Willem van, no's 11 - 30
Krop, Hildo. 1e jaargang, nummer 3 (20 maart 1918). Zie scan TU Delft. 2e jaargang (1919), nummer 11. Zie scan TU Delft. 7e serie (1925), nummer 2. Zie scan TU Delft. 9e serie (1928), nummer 9. 10e serie (1929), nummer 1. Zie scan TU Delft. 12e serie (1931), nummer 5/6. Zie scan TU Delft.
Kropholler, Margaret, no's 50 - 91
Kuipers, E.J., no. 7
Kurvers, Anton, no's 43 - 69 - 85
La Croix, G.F., no. 21
Lauweriks, J.L.M., no's 1 - 93
Lebeau, Chris, no. 88
Lensvelt, Frits, no. 35
Lion Cachet, C.A., no's 8 - 34
Lissitzky, El, no. 36
Luger, Johan, no. 17
Luthmann, J.M., no. 66
Marnette, P.L., no. 75
Mees, Fokko, no. 65
Mendes Da Costa, J., no. 42
Nicolas, Joep, no. 109
Poggenbeek, Toon, no. 13
Polet, Johan. 5e serie (1923), nummer 3. Zie scan TU Delft. 8e serie (1927), nummer 1. Zie scan TU Delft.
Poortenaar, Jan, no. 94
Reijn, Theo van, no. 114
Roland Holst, R.N. 1e jaargang, nummer 5 (30 mei 1918). Zie scan TU Delft. 2e jaargang, nummer 7/8 (juli/augustus 1919). Zie scan TU Delft. 3e jaargang, nummer 6/7 (juni/juli 1920). Zie scan TU Delft. 4e jaargang (1921), nummer 4/5. Zie scan TU Delft. 5e serie (1923), nummer 8/9. Zie scan TU Delft. 9e serie (1928), nummer 3/4. Zie scan TU Delft.
Rozendaal, W., no. 99
Schwartz, S.L., no. 108
Sjollema, J., no's 90 - 102
Sluijters, Jan. 1e jaargang, nummer 9 (30 september 1918). Zie scan TU Delft. 2e jaargang, nummer 3 (maart 1919). Zie scan TU Delft. 5e serie (1923), nummer 2. Zie scan TU Delft.
Smits, A.P., no. 97
Snellebrand, J.A. 8e serie (1927), nummer 6/7. Zie scan TU Delft.
Staal, Arthur, no's 101 - 103 - 112
Toorop, Jan, no. 19
Vecht, N.J. van de, no. 81
Vlugt, L.C. van der, no. 98
Wouda, W., no. 77
Wijdeveld, H.Th., no's 28 - 51 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64
Zietsma, J., no's 100 - 116
Zwiers, H.T., no's 96 - 110 - 113

 

omhoog

Terug naar de vorige pagina <<