Literaire wandelingen door de Rivierenbuurt . . . .

 

  << terug

 

 
Literaire wandelingen door de Rivierenbuurt

Zaterdag 26 november vonden vanaf de Rooseveltlaan te Amsterdam een drietal literaire wandelingen plaats met Paul Gellings. Dit naar aanleiding van de zojuist verschenen tweede druk van zijn aan de Rivierenbuurt gewijde roman Zuidelijke Wandelweg en zijn pas verschenen dichtbundel De stem van de herfst met Amsterdamse gedichten.
Paul Gellings las onder meer op vier volgende locaties:

  • Merwedeplein (bij de voormalige woning familie Frank)
  • Roerstraat (lagere school auteur) en bij het
  • Poortje tussen de Rooseveltlaan en de Roerstraat en de
  • President Kennedylaan ter hoogte van Maasstraat

Na afloop van de wandelingen signeerde Paul Gellings zijn werk en ontving iedere deelnemer een handgeschreven gedicht.

VIDEO

Bekijk en beluister twee gedichten van Paul Gellings, door hem voorgedragen tijdens deze literaire wandelingen.

Deze video's kunt u alleen met een zg FlashPlayer bekijken.


TERUGKEER
 


BERLAGEBRUG

Voor een volledig verslag van een literaire wandeling met Paul Gellings verwijzen wij u graag naar een andere pagina. KLIK HIER >>

FOTO'S


Merwedeplein bij het standbeeld van Anne Frank

" Wie van hen heeft Anne Frank hier nog zien spelen, met haar houten stepje? Zwarte krullen, witte sokjes. Of haar zuster Margot, op rolschaatsen in de Waalstraat. Nee het is niet te bevatten hoe de buurt korte tijd later ineens zo vogelvrij kon zijn. "
Uit: Zuidelijke Wandelweg


uit de roman Zuidelijke Wandelweg

" De waarschuwingen uit de radiowagen klinken steeds bozer. Ik moet er haast van huilen. 'Wat zijn dat, communisten?' vraag ik mijn vader. 'Dat zijn Russen', antwoordt hij. Ik versta 'reuzen' en zal nog jaren denken dat wij ieder ogenblik overvallen kunnen worden door menseneters op zevenmijlslaarzen. Net als toen door de Duitsers. Dat waren even gevaarlijke wezens - weet ik - door het onophoudelijk gefluister van mijn ouders, grootouders, buren en oppassen, en vooral door wat tante Ilse erover heeft verteld.  Maar voorlopig zijn het allemaal sprookjes, verhaaltjes voor in het halfdonker. Het ergste moet nog komen."
Uit: Zuidelijke Wandelweg


Merwedeplein voor perceel 37/2, de voormalige woning van Anne Frank

" Wie in de Rooseveltlaan uit de tram stapt en de Waalstraat in loopt, voelt het meteen. Er hangt iets onbeschrijfelijks in de bomen, over het klimrek. Het klit aan de struiken in de slagschaduw onder de Wolkenkrabber.
Op nummer 37 woonde de familie Frank. Handige jongens schijnen hier af en toe met hele bussen Jappanners te komen . . . . . . ze mogen dan naar boven, het trapportaal en de voordeur bekijken. "
Uit: Zuidelijke Wandelweg


De Roerstraat bij de voormalige Sint Theodorusschool

" Mijn oude lagere school staat in de Roerstraat. Een rode bakstenen voorgevel, met ramen onderverdeeld in kleine ruitjes.
Rechts de Theodorusschool, waar Leonard en ik naartoe gingen. Links de Mariaschool, voor meisjes. Van elkaar gescheiden door klapdeuren waartegen verduisteringspapier was geplakt.
Meisjes zag je alleen in het speelkwartier, in de verte, ondersteboven in hun petticoatjes aan het klimrek hangen. Of zingend touwtjespringen. Ze kregen les van nonnen, die er stil en streng uitzagen en van wie werd gezegd dat ze kaal waren. "   
Uit: Zuidelijke Wandelweg


Het poortje dat de Rooseveltlaan met de Roerstraat verbindt.

" Mijn wandeling gisteren was begonnen in de Rooseveltlaan. Daar ter hoogte van het poortje naar de Roerstraat, had ik een vreemde mevrouw opgemerkt, voor wie ik als kind heel bang zou zijn geweest. Een bleek en hoogbejaard dametje, met dichtgeplamuurd gezicht en een tulband om haar hoofd. Haar lippen vermiljoenrood. Een mummie die naar de slager in de Maasstraat schuifelt en niemand hoort of ziet. "   
Uit: Zuidelijke Wandelweg


De President Kennedylaan bij de Maasstraat

" Tussen de Rooseveltlaan en de Rivierenlaan krijgt de Maasstraat de vorm van een elleboog. Een bocht in een rivier van kinderhoofdjes. In die bocht, ter hoogte van kapsalon Keizer, verschijnen Duitse uniformen. "
Uit: Zuidelijke Wandelweg


Uiteindelijk toch niet vergeten

 

Voor een volledig verslag van een literaire wandeling met Paul Gellings verwijzen wij u graag naar een andere pagina. KLIK HIER >>

Omhoog

<< terug