Website over Anne Frank in de Rivierenbuurt . . . .
<< terug

 

 

 

 

index:

Website over Anne Frank in de Rivierenbuurt

N
ieuws over deze website
Herinneringen aan Anne Frank toegevoegd aan website over haar jaren in de Rivierenbuurt september 2009
Zoektocht naar foto’s en filmbeelden van Anne’s buurt 21 juli 2008
Nieuwe herinnering aan toen op website Anne Frank in Rivierenbuurt 3 mei 2008
Een bijzondere kastanje dec. 2007

 

Omhoog   Website over Anne Frank in de Rivierenbuurt
www.anne-in-de-buurt.nl

Vanaf nu kan iedereen, die interesse heeft voor het joodse meisje, terecht op een website over de jaren die Anne Frank heeft doorgebracht in de Rivierenbuurt. Behalve bij het "toen" wordt stilgestaan bij de betekenis die zij nog steeds heeft in dit stukje van Amsterdam.

Niet iedereen weet het, maar voordat zij moest onderduiken woonde Anne Frank een tijd lang in de Rivierenbuurt in Amsterdam. Een gewoon kind in een gewone wijk die toen nog gloednieuw was. Gevlucht uit Duitsland dacht zij hier -als joods meisje- veilig te zijn voor de nazi’s. Eerst leidde zij er een onbezorgd leven.Van wat er in haar thuisland gebeurde, hoorde zij weinig; meestal zwegen haar ouders daarover in het bijzijn van Anne en haar zus Margot.

Maar toen Hitler’s troepen ons land op 10 mei 1940 binnenvielen, veranderde er veel. Langzaam werd duidelijk wat de nazi’s met de joden van plan waren. Op alle manieren probeerden zij hen te treiteren en buiten te sluiten. Tenslotte riepen zij de joden op om in Duitsland te komen werken.

Voor Anne’s vader was dat het moment om zich met zijn gezin te verbergen in wat ruimten achter zijn kantoor aan de Prinsengracht. Wat er vervolgens met Anne gebeurde, is overal bekend. In "het achterhuis" ging zij verder met haar dagboek, waarmee ze kort voordat zij ging onderduiken was begonnen. Tenslotte werd de schuilplaats verraden en de onderduikers werden afgevoerd. Alleen Otto Frank overleefde de oorlog; hij besloot Anne’s dagboek, dat niet verloren was gegaan, uit te geven. Nu is het één van de meest gelezen boeken in de wereld.

Over de jaren die Anne Frank in de Rivierenbuurt heeft doorgebracht is nu een website geopend. Maar meer nog dan bij het verleden, staat dit initiatief stil bij de betekenis die het joodse meisje nog steeds heeft in dit stukje van Amsterdam. Daarin onderscheidt zij zich van de andere websites die over haar zijn gemaakt. Mensen uit de buurt, en degenen die zich op een andere manier bij de wijk verbonden voelen, vertellen wat Anne voor hen betekent en waarom zij o.a. een beeldje, gedicht of muurschildering voor haar hebben gemaakt.

Ook kun je op de site wandelen door het huis op het Merwedeplein dat onlangs werd teruggebracht in de staat waarin het verkeerde toen de Franks er woonden. Bijzonder is verder dat burgemeester Job Cohen een persoonlijke bijdrage heeft geleverd.

Binnenkort wordt de site uitgebreid met meer verhalen.

www.anne-in-de-buurt.nl


NIEUWS OVER DEZE WEBSITE

Omhoog   Herinneringen aan Anne Frank toegevoegd aan website over haar jaren in de Rivierenbuurt september 2009
Bron: www.anne-in-de-buurt.nl

Op de ochtend dat Anne Frank en haar familie in het geheim hun huis verlieten om te gaan onderduiken, deed aan de overkant van de straat een ander joods gezin hetzelfde. Op zowat hetzelfde ogenblik. Om precies dezelfde reden. Maar van elkaar wisten zij dat niet. “ Dat je je voor de nazi’s ging verbergen, daar sprak je niet over”, zegt Eva Schloss-Geiringer die op 6 juli 1942 eveneens het Merwedeplein achter zich moest laten. Haar verhaal is vanaf deze week te lezen op de website die gaat over de jaren die Anne doorbracht in de Rivierenbuurt en waarop ondermeer mensen aan het woord komen die haar van nabij hebben gekend. Want alhoewel hun karakters uiteen lagen, is Eva regelmatig bij haar buurtgenootje thuis geweest.

Ook na de oorlog, die zij wonderwel overleefde, bleef er een binding met de wel omgebrachte Anne bestaan. Van de familie Frank was alleen vader Otto uit de kampen teruggekomen; hij hertrouwde in de jaren ’50 met Eva’s moeder met wie hij er voor zorgde dat Anne’s nalatenschap over de hele wereld bekend werd “Eigenlijk is zij nooit uit mijn leven verdwenen,” zegt Eva Schloss-Geiringer over het meisje dat later dus haar stiefzusje werd; “Want ook al was zij er niet meer, in gedachten is Anne wel altijd aanwezig gebleven, juist omdat Otto het vaak over haar had.”

Wat zij zelf het mooiste deel uit Anne’s dagboek vindt? Even moet de nu 80-jarige nadenken. “Daarvan zijn er zoveel, maar misschien wel het stukje waarin ze zegt geloof te hebben in de toekomst, ondanks alles wat zij meemaakt. Dat er altijd hoop is op een nieuw begin is. Als je iets ergs meemaakt, kun je daarin blijven steken, maar je kunt ook proberen om opnieuw je geluk te vinden. Je moet het leven zien als iets heel waardevols, dat je goed moet benutten en waarin je veel moois kunt doen, ook voor andere mensen.”

Het verhaal van Eva Schloss-Geiringer is te lezen op www.anne-in-de-buurt.nl bij “Een herinnering aan toen”.


P E R S B E R I C H T

Den Haag, 21 juli 2008

Website brengt jeugd van Joods meisje voor haar onderduik in herinnering
Omhoog   Zoektocht naar foto’s en filmbeelden van Anne’s buurt

Op het Merwedeplein in Amsterdam staat een beeldje; het laat Anne Frank zien die op weg is naar “het Achterhuis” om daar onder te duiken. Haar tassen zitten propvol en alle kleren, die zij maar mee kan nemen, heeft zij over elkaar heen aangetrokken. Alsof het weer juli 1942 is, zo staat zij daar. Nog even kijkt zij om naar het plein waar zij vele gelukkige jaren had beleefd -nadat zij er met haar familie als Duits-Joods meisje was komen wonen maar dat zij nu gedag moet zeggen. Om er nooit meer terug te keren, zoals wij nu weten.

Al meer dan zestig jaar is Anne weg uit dit stukje Amsterdam. Toch is de tijd die zij hier doorbracht niet vergeten. Er is een website die gaat over deze periode. Hierop worden de lezers o.a. meegevoerd langs de plekken in de Rivierenbuurt waar zij speelde, naar school ging en plezier had totdat de nazi’s haar dat onbezorgde bestaan onmogelijk maakten en zij zich voor hen moest verbergen.
Daarmee is meteen de gedachte achter www.anne-in-de-buurt.nl aangegeven. Hoe vrij, veilig en gelukkig iedereen zich ook kan voelen; als we niet waakzaam blijven, kan dat gevoel van het ene op het andere moment verdwijnen. Bijvoorbeeld doordat mensen anderen niet mogen, omdat zij van andere komaf zijn, een ander geloof hebben, of gewoon “anders” lijken.

Om te laten zien hoe de buurt, waarin Anne ooit vreedzaam opgroeide, er uit heeft gezien, is de initiatiefnemer van de website op zoek naar beeldmateriaal van deze plek uit de jaren ’30 en ’40. Het gaat dan om foto’s en filmpjes over alledaagse zaken zoals kiekjes en portretjes van al dan niet spelende kinderen, mensen die boodschappen doen, het leven op straat.
Nadruk ligt op het Merwedeplein en directe omgeving. Maar ook de 6e Montessori-school aan de Niersstraat en de ijssalon “Oase” aan de Geleenstraat worden genoemd.
Ook mensen die herinneringen hebben aan genoemde plekken in deze jaren, of misschien Anne Frank en haar familie zelf hebben gekend, kunnen zich aanmelden.

Wie een bijdrage aan www.anne-in-de-buurt.nl wil verlenen, kan schrijven aan
info@anne-in-de-buurt.nl of Margarethaland 69, 2591 TW Den Haag.
Al het originele beeldmateriaal krijgt men uiteraard terug.


Omhoog   Nieuwe herinnering aan toen op website Anne Frank in Rivierenbuurt
Bron: Tjerk van der Veen - 3 mei 2008

Zonder aarzeling is Hilde Goldberg-Jacobsthal bereid om te praten over de tijd dat zij de familie Frank leerde kennen en bevriend raakte met de oudste van hun twee kinderen, maar als ze het over Margot heeft, en over iedereen die haar dierbaar is geweest en door de nazi’s is omgebracht, gaat achter elke zin die zij uitspreekt een stil verdriet schuil. Ook komt zij, meer dan zestig jaar na de oorlog, liever niet meer in de Rivierenbuurt waar zij een deel van haar jeugd doorbracht. Aan bijna elke plek, die er in de wijk is te vinden, heeft zij een herinnering die pijn kan doen.

Toch beleefde ze eens in dit stukje Amsterdam een onbezorgde tijd. Met het gezin waarin ze opgroeide, was zij er als joods meisje al in 1929 neergestreken, komend uit Duitsland. Als kind van een textielhandelaar die beter zaken deed bij de westerburen en om die reden een huis betrok in deze gloednieuwe buurt die nog niet helemaal af was. Voor de kleine Hilde, die zich al meteen de Nederlandse taal eigen maakte en deze nog steeds vloeiend spreekt, was het er fijn toeven. Tot de nazi’s in de meidagen van ’40 over onze grenzen trokken. Vanaf dat moment begon voor joodse mensen zoals Hilde de ellende.

Op de website
www.anne-in-de-buurt.nl neemt de nu 83-jarige de lezers mee terug naar de jaren voor, tijdens en na de bezetting; een tijd waarin zij in het begin veel kreeg, maar tenslotte alles wat haar dierbaar was verloor. Ook haar vriendin Margot, en het gezin waarin dat meisje opgroeide, raakte zij kwijt. Alleen met Otto Frank, die de oorlog overleefde, kon zij innige contacten blijven onderhouden.

Het verhaal van
Hilde Goldberg-Jacobsthal is vanaf nu op te website te lezen onder “Een herinnering aan toen”.


Omhoog    Een bijzondere kastanje

In december 2007 kreeg ik een e-mailtje van Tjerk van der Veen, initiatiefnemer van de website www.anne-in-de-buurt.nl. Op zich geen bijzonderheid want Tjerk en ik hebben al geruime tijd contact omdat we beiden op onze websites aandacht aan Anne Frank besteden. "Binnenkort wil ik je iets overhandigen" schreef hij me.
In januari van dit jaar spraken we af. En waar kan dat beter dan op het Merwedeplein bij het beeldje van Anne. Tjerk was vergezeld van zijn broer, de fotograaf en webmaster van zijn website. Hij overhandigde me gelijk het presentje. "Het is maar symbolisch, hoor". En dat is het zeker, symbolisch en emotioneel; want in het pakje zat een heuse kastanje van de inmiddels beroemde Anne Frankboom. Een kastanje van de kastanjeboon die symboliek stond voor de vrije natuur in de gedachte van Anne Frank. Door Tjerk zelf geraapt in de herfst van 2007. De tekst die hij erbij had gevoegd is van een speech van Otto Frank.
Een bijzondere kastanje; gekregen van een bijzonder mens.

Tjerk bedankt !!

Jos Wiersema

Kastanje van de Anne Frankboom

Omhoog
 

<< terug