Vernoeming brug 401 in Cahn en Kohnbrug . . . .

 

Brug 404 gaat wellicht Amsterdamse Schoolburg heten
11 juli 2011

In alle stilte en, tot op heden, zonder enige plechtigheden is brug 401 over het Amstelkanaal in de Van Woustraat / Rijnstraat omgedoopt in "Ernst Cahn en Alfred Kohnbrug".  Op 28 augustus 2008 heeft de Gemeente Amsterdam de naamborden op de brugleuningen geplaatst zodat de brug nu officieel "Ernst Cahn en Alfred Kohnbrug" heet. Of en wanneer er een officiële plechtigheid komt is niet bekend. Wij houden u in ieder geval op de hoogte.

Jos Wiersema

(verder op deze pagina leest u over het initiatiefvoorstel van Daphna Brekveld Deelraadslid Vereniging Oud Zuid)


Brug 401 heet nu Ernst Cahn en Alfred Kohnbrug
foto: Jos Wiersema

Hieronder het initiatiefvoorstel:

Aan de Dagelijks Besturen en Raden van de Gemeente Amsterdam; Centrale Stad, Stadsdeel Oud-Zuid en Stadsdeel Zuideramstel.

Amsterdam 26 januari 2007.
 
Initiatiefvoorstel waarin verzocht wordt om brug 401 die de V. Woustraat en de Rijnstraat met elkaar verbindt te vernoemen naar de 2 eigenaren Ernst Cahn en Alfred Kohn van de voormalige ijssalons allebei Koco geheten die gevestigd waren op de V. Woustraat 149 en de Rijnstraat 71-73.
 
De voormalige ijssalon Koco gevestigd in de V.Woustraat 149 in eigendom van de Duits Joodse vluchtelingen Ernst Cahn en Alfred Kohn werd gebruikt voor het organiseren van verzetsactiviteiten tegen de Duitse bezetting.
De salon was de thuisbasis voor Joodse knokploegen, hier werd ook het verzet georganiseerd tegen de anti-joodse rellen van febuari 1941.

Ondanks de keiharde onderdrukking van de Duitse bezetter had de verzetsgroep succes met haar activiteiten.
De verzetsgroep die vanuit Koco opereerde werd echter verraden.
Op 19 februari 1941 werd de ijssalon in de V. Woustraat aangevallen door de Grüne Polizei.
De eigenaren en bezoekers van de salon verzetten zich, waarbij er door een van de eigenaren met ammoniakgas werd gespoten.
Uiteindelijk lukte het de Grüne Polizei om het pand binnen te vallen.
De eigenaren Ernst Cahn en Alfred Kohn wisten te ontsnappen, maar zijn later op die dag alsnog gearresteerd.
Als represaille voor de gebeurtenissen in ijssalon Koco vonden er op zaterdag 22 februari en zondag 23 februari 1941 in de Jodenbuurt razzia’s plaats.
Tijdens deze razzia’s werden 425 Joodse mannen tussen 20 en 35 jaar opgepakt en afgevoerd naar het concentratiekamp Mauthausen.
Deze razzia’s waren o.a. de aanleiding voor de februaristaking van 25 februari 1941.

Ernst Cahn zat gevangen in het Oranjehotel, waar hij ondanks langdurige marteling weigerde de naam van de monteur van de ammoniakinstallatie te noemen.
Op 3 maart 1941 werd Ernst Cahn op de Waalsdorpervlakte doodgeschoten door een vuurpeloton, hij was de eerste verzetsstrijder die op de Waalsdorpervlakte werd vermoord.
In Osdorp is een straat naar hem vernoemd; de Ernst Cahnsingel.

Alfred Kohn werd gedeporteerd en is in gevangenschap overleden.

Wat minder bekend is, is dat Ernst Cahn en Alfred Kohn ook een ijssalon bezaten in de Rijnstraat
op nr. 71-73.

Brug 401 tussen de Van Woustraat en de Rijnstraat heeft geen naam.
De Vereniging Oud-Zuid is van mening dat deze brug vernoemd zou moeten worden naar de eigenaren van de ijssalons Koco.

Ernst Cahn en Alfred Kohn waren voor en in de 2e wereldoorlog slachtoffers van discriminatie en racisme.
In de 30er jaren van de vorige eeuw zijn ze hun geboorteland Duitsland ontvlucht vanwege het opkomende fascisme en anti-semitisme.
In Nederland wisten ze een nieuw bestaan op te bouwen, maar al voor het begin van de 2e wereldoorlog werden Ernst Cahn en Alfred Kohn geconfronteerd met discriminatie en intolerantie.

Zo werden zij voor de oorlog al geconfronteerd met de leus “Eigen volk eerst”.
Op o.a. de site kindermonument.nl staat te lezen:
“Ook voor de oorlog waren er in Nederland mensen die discrimineerden.
Zij gaven de schuld van de werkloosheid en de armoede aan de Joden.
“Eigen volk eerst” riepen ze. Al in 1939 gingen ze de Joden pesten. Bij de ijssalon gingen ze relletjes trappen.
Dat mocht niet van de politie. Een paar raddraaiers werden gearresteerd. Zij kregen straf.
Maar- je kan het haast niet geloven- de ijssalon werd ook gestraft.
Hij mocht ’s avonds niet meer openblijven. Het was allemaal heel oneerlijk.”

Ernst Cahn en Alfred Kohn zijn historisch gezien een voorbeeld van mensen die zich tot het uiterste hebben verzet tegen opkomend racisme en intolerantie, waarvoor ze uiteindelijk hun leven hebben gegeven.
 
Brug 401 tussen Van Woustraat en Rijnstraat is de verbinding tussen twee stadsdelen waar veel Joodse inwoners in de 2e wereldoorlog zijn afgevoerd en vermoord.
 
Brug 401 is tegenwoordig ook de verbinding tussen twee stadsdelen waar mensen wonen uit andere landen die naar Nederland gevlucht zijn vanwege onderdrukking en discriminatie.
 
Brug 401 is de verbinding tussen twee straten (Van Woustraat en Rijnstraat) waar in beide straten een ijssalon Koco was gevestigd
 
Brug 401 is de verbinding van Ernst Cahn en Alfred Kohn tussen vluchten en strijdbaar zijn, twee strijdbare mensen die uiteindelijk onderdrukking en fascisme niet accepteerden, maar in verzet gingen, en hiervoor hun leven gaven.
 
Brug 401 kan een verbinding zijn tussen bevolkingsgroepen uit alle landen, die racisme en discriminatie niet tolereren.
 
Brug 401 kan een brug zijn van saamhorigheid en tolerantie, die bruggen slaat tussen mensen.
 
De Vereniging Oud Zuid stelt het volgende voor:
 
De Stadsdeelraad van Stadsdeel Oud-Zuid draagt het Dagelijks Bestuur op om samen met Stadsdeel Zuideramstel de vereiste procedure op te starten om brug 401 tussen Van Woustraat en Rijnstraat te vernoemen naar Ernst Cahn en Alfred Kohn.
 
Brug 401 als volgt te noemen: Ernst Cahn en Alfred Kohnbrug, of Cahn en Kohnbrug.
Op de brug een plaquette te plaatsen waarbij een uitleg wordt gegeven over de rol die Ernst Cahn en Alfred Kohn in het verzet speelden, en te vermelden dat Ernst Cahn de eerste verzetsstrijder was die op de Waalsdorpervlakte door een vuurpeloton werd vermoord op 3 maart 1941.
 
Daphna Brekveld
Deelraadslid Vereniging Oud Zuid
Stadsdeel Oud-Zuid

E-mail: daphnabrekveld@orange.nl
Website: www.stemvoz.nl

Omhoog

Terug naar de vorige pagina <<