Dossier Anne Frankboom . . . .

Terug naar de vorige pagina <<

 

   

"Onze kastanjeboom staat van onder tot boven in volle bloei, hij is vol met bladeren en veel mooier dan verleden jaar."
Anne Frank, 13 mei 1944
 

Anne Frankboom omgewaaid - 230810

Bron: Telegraaf

De wereldberoemde Anne Frankboom in een tuin achter het Achterhuis aan de Prinsengracht in Amsterdam is maandagmiddag omgewaaid.

De boom is niet ontworteld, maar de stam is ongeveer anderhalve meter boven de grond geknakt. Anne Frank keek als onderduikster tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit het Achterhuis uit op de kastanje en schreef erover in haar dagboek.

De boom stond in de binnentuin van een particulier. Volgens de Anne Frank Stichting zijn er geen gewonden gevallen en zijn er verder ook geen gebouwen beschadigd geraakt.

Stadsdeel Amsterdam-Centrum en de Anne Frank Stichting wilden de witte paardenkastanje in 2007 laten kappen, omdat die was aangetast door een agressieve zwam. Na veel protest uit binnen- en buitenland en tussenkomst van de rechter mocht de boom blijven staan. Sindsdien zorgde de stichting Support Anne Frank Tree ervoor. Die heeft de kastanje laten ondersteunen met een stalen constructie. Maandag bleek dit niet langer voldoende te zijn.

De kastanje viel rond half twee in een keer om, aldus een woordvoerder van de stichting. „We hoorden gerommel”, stelt hij. „Toen we gingen kijken wat er aan de hand was, zag ik hem zo omvallen.”

voor foto's zie: Anne Frankboom omgewaaid en Anne Frank beschrijft de boom in dagboekKastanje van de Anne Frankboom


Constructie 'Anne Frankboom' is klaar
Bron: Telegraaf - 9 april 2008

AMSTERDAM -  De constructie die de 'Anne Frankboom' in Amsterdam moet ondersteunen, is klaar. Dat zei woensdag Rob van der Leij van het gelijknamige bedrijf, dat de bouw coördineerde. De ondersteuning moet ervoor zorgen dat de wereldberoemde maar zieke kastanje nog tientallen jaren kan blijven staan.

De bouw begon maandag en was in drie dagen klaar, ruim voor de deadline van eind mei. Dan staat de kastanje in de bloei en neemt de kans op stambreuk toe. Een stalen ring moet nu voorkomen dat de boom breekt en omvalt. De constructie kan zelfs windkracht twaalf met harde windstoten aan.

Het project had nog heel wat voeten in aarde, vertelde Van der Leij. Zo moest al het materiaal over het pand Keizersgracht 188 naar de achterliggende binnentuin worden getakeld. De drie schroefpalen van de constructie moesten 25 meter de grond in.

Enkele aannemers, een architectenbureau en andere bedrijven bouwden de ondersteuning vrijwel gratis. Daarmee bespaarde de stichting Support Anne Frank Tree, die voor de boom zorgt, circa 50.000 euro. Zij moet nu wel nog op zoek naar enkele tienduizenden euro's voor eenmalige werkzaamheden aan de kruin van de kastanje en het onderhoud van de boom.

Om dat geld bij elkaar te krijgen, wil Support Anne Frank Tree begin mei een benefietconcert organiseren, bij voorkeur in de Westerkerk. Ook denkt de organisatie erover nog een aparte stichting Vrienden van de Anne Frankboom op te richten. Betrokken burgers kunnen daar dan tegen een periodieke donatie lid van worden.

Het stadsdeel Amsterdam-Centrum en de Anne Frank Stichting wilden de boom eind vorig jaar laten kappen omdat die is aangetast door een agressieve zwam. De rechter oordeelde echter dat de tegenstanders van de kap met plannen mochten komen om de kastanje te redden, wat er uiteindelijk toe leidde dat hij gewoon blijft staan.

De stichting Support Anne Frank Tree nam in februari de zorg voor de boom op zich. Zij gaat ervan uit dat hij nog tientallen jaren kan blijven staan, veel langer dan de eerder gemelde vijf tot vijftien jaar. Met die schatting waren deskundigen van het stadsdeel en de tegenstanders van de kap gezamenlijk gekomen. Anne Frank keek vanuit het Achterhuis uit op de kastanje en schreef erover in haar dagboek.


Anne Frankboom blijft staan
Bron: ANP - 23 januari 2008

AMSTERDAM - De Anne Frankboom blijft nog vijf tot tien jaar staan. Daartoe wordt de wereldberoemde kastanje ondersteund met een speciale constructie.
Het Amsterdamse stadsdeel Centrum, de Bomenstichting, de stichting Support Anne Frank Tree, de Anne Frank Stichting en een aantal andere betrokkenen hebben daartoe een zogenoemde vaststellingsovereenkomst getekend.

Dat meldde woensdag Arnold Heertje, emeritus hoogleraar in de economie en bestuurslid van Support Anne Frank Tree. Deze stichting, die bestaat uit omwonenden en andere betrokken burgers, neemt vanaf februari de verzorging van de wereldberoemde kastanje over van het stadsdeel Centrum. (ANP)


Kapvergunning Anne Frankboom blijft overeind
Bron: www.nieuws.nl - 16 januari 2008

De kapvergunning voor de Anne Frankboom blijft overeind. Dat is de uitkomst van een bezwaarschriftenprocedure, meldt het Amsterdamse stadsdeel Centrum woensdagochtend. Het stadsdeel voegt er aan toe dat dit niet betekent dat de eigenaar van de boom nu verplicht is de kastanje te kappen.

Het stadsdeel en de eigenaar maakten in november bekend dat de boom dusdanig ziek is dat deze gekapt diende te worden. De kans zou bestaan dat de zieke boom zou omvallen. De Bomenstichting stapten daarop samen met omwonenden naar de rechter die oordeelde dat nieuw overleg dient plaats te vinden; het kappen van de boom was niet van urgent belang.
Stadsdeel Centrum laat weten dat nog overleg wordt gevoerd met de Bomenstichting, omwonenden, de eigenaar, Pius Floris boomverzorging en de Anne Frankstichting. Het stadsdeel benadrukt nog eens dat de boom in zeer slechte staat verkeert. Anderzijds menen deskundigen dat de kastanje zonder risico kan blijven staan tot hij vol in blad staat. Wanneer hij dit seizoen in blad komt, neemt het risico op stambreuk echter toe, weet het stadsdeel. "Wanneer de nodige maatregelen worden getroffen heeft de boom nog een levensverwachting van vijf tot vijftien jaar."
Begin dit jaar werd in een tweede onafhankelijk onderzoek, aangevraagd door omwonenden en de Bomenstichting, duidelijk dat de Anne Frankboom lijdt aan een agressieve zwam. De zogeheten dikrantonderzwam tast zowel dood als levend hout aan. De tegenstanders van de kap hopen dat de kastanjeboom met behulp van een stalen constructie nog jaren kan blijven staan.
Het stadsdeel Centrum benadrukt dat de eigenaar van de boom de kapvergunning nu wel 'achter de hand' heeft. Mochten de noodplannen niet uitvoerbaar zijn, kan hij de boom alsnog laten omzagen.
Anne Frank had vanuit haar onderduikadres aan de Amsterdamse Prinsengracht uitzicht op de boom. Zij beschreef de kastanje in haar dagboek.


Boomredders samen op site
Bron: Telegraaf - 4 december 2007

Een nieuwe stichting gaat alles op alles zetten om de Anne Frankboom te redden. Via de website www.support-annefranktree.nl   worden alle partijen verenigd, die de boom graag willen behouden.
Op de site zijn de allerlaatste ontwikkelingen te volgen, staan de verschillende analyses en is de geschiedenis terug te lezen van de ruim 150 jaar oude paardenkastanje. De stichting vraagt iedereen een steentje bij te dragen door misverstanden over de ’haast al gestorven boom’ te weerleggen. Er wordt ook een gironummer vermeld.


De kastanje vormt een inspiratiebron voor velen. De volgende video is op 17 november 2006 op You Tube gezet door "phaedress", vlak nadat de deelgemeente bekend maakte dat de boom moest worden gekapt. Gelukkig staat de boom nog overeind.


EERDER NIEUWS . . . .

Kap Anne Frankboom gaat woensdag niet door
Bron: Telegraaf - 21 november 2007

AMSTERDAM -  De Anne Frankboom blijft nog even overeind. Dat heeft de bestuursrechter van de rechtbank in Amsterdam dinsdag besloten in een kort geding.

De Bomenstichting en een aantal buurtbewoners hadden de zaak aangespannen in een laatste poging de beroemde kastanjeboom, waar Anne Frank vanuit het Achterhuis op uitkeek, te redden. De kap stond gepland voor woensdag omdat de 27 ton zware boom zo ziek is dat er volgens de eigenaar en het stadsdeel Amsterdam-Centrum een grote kans bestaat dat hij omvalt.

Rechter J. Bade schorst de kapvergunning totdat het stadsdeel over de bezwaren van de Bomenstichting en de buurtbewoners heeft beslist. Hij acht het niet aannemelijk dat sprake is van een zodanig acuut gevaar dat er geen gelegenheid meer bestaat om noodmaatregelen te treffen. De rechter zei er vanuit te gaan dat het mogelijk moet zijn dat de betrokken partijen overeenstemming bereiken over dergelijke maatregelen, zodat onderzoek kan plaatsvinden naar alternatieven om de kastanje te redden. Dat laatste is een wens van de tegenstanders van de kap van de boom. De bezwaarschriftencommissie van stadsdeel Centrum moet uiterlijk 1 januari de alternatieve voorstellen binnen hebben over behoud van de boom, besliste de rechter. Uiterlijk twee weken daarna moeten de bezwaren zijn behandeld. De kastanje blijft in ieder geval dus nog acht weken staan. Het stadsdeel kreeg van de rechtbank de opdracht gedurende die tijd in ieder geval nog voor de boom te zorgen. Amsterdam-Centrum meldde eerder tijdens de rechtszaak niet langer de zorgplicht te willen dragen. Het risico dat de stam breekt is onaanvaardbaar hoog, verweerden de juristen van het stadsdeel zich. „De veiligheid van de omwonenden en de omliggende panden kunnen we niet meer garanderen.” Rechter J. Bade oordeelde echter na een bezoek aan de paardenkastanje dat dat wel meevalt. Tijdens de zitting was ook Hans Westra, directeur van de Anne Frank Stichting aanwezig. Hij vertelde dat als de kapvergunning wordt geschorst, hij Henric Pomes, eigenaar van de boom en bewoner van het pand Keizersgracht 188, voor de rechter zal slepen. Westra vindt namelijk dat de veiligheid van de bezoekers van het Anne Frank Huis in het geding is als de kastanje blijft staan.

- Er is ook een filmpje van de buurman van het Anne Frankhuis
- Zie hier filmpje met reactie van eigenaar Henric Pomes


Anne Frankboom wordt gekapt
Bron: Anne Frank Stichting - 14 november 2007

Op woensdag 21 november 2007 wordt de kastanjeboom, beter bekend als de Anne Frankboom, gekapt. Na onderzoek in september 2007 blijkt dat de staat waarin de boom verkeert dusdanig slecht is dat de kap niet langer kan worden uitgesteld. Van uitstel was eerst sprake om bezwaarmakers de tijd te geven met een plan te komen om de monumentale kastanjeboom langer te behouden. Het risico op stambreuk is echter zo groot dat na onderling overleg tussen de gemeente en de eigenaar van het pand aan de Keizersgracht, waar de tuin - en de kastanjeboom - toe behoort, is besloten de boom te kappen.

De kastanjeboom is al jaren ziek en de afgelopen tien jaar door verschillende groenbedrijven onderzocht en onderhouden. In 2005 is de kroon van de kap verwijderd om de boom te stabiliseren. Uit de meest recente onderzoeksresultaten blijkt dat de schimmelziekte dusdanig voortwoekert dat de stam al voor ruim 70% is aangetast. Het risico op stambreuk is hierdoor onaanvaardbaar groot.

Online
De boom staat in een afgesloten binnentuin tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht. Eerst zullen de grote takken gekapt worden, vervolgens de stam en de wortels. Een kraan op de Westermarkt zal het kaphout over het huizenblok tillen. De kap zal online te volgen zijn via de webcam.

Herinnering
Sinds bekend is geworden dat de kastanjeboom waar Anne Frank in haar dagboek over schrijft, moet worden gekapt, ontvangt de Anne Frank Stichting veel reacties uit binnen- en buitenland. Deze wereldwijde blijk van betrokkenheid heeft de stichting aangenaam getroffen. Na de kap zal een ent van de oorspronkelijke boom worden teruggezet. Op deze manier blijft de boom, die zo nauw verbonden is aan de herinnering aan Anne Frank, voortbestaan.


Links

- Hyves: http://reddeannefrankboom.hyves.nl
- Flashgame: www.reddeannefrankboom.nl
- www.support-annefranktree.nl alle partijen verenigd, die de boom graag willen behouden.
- Live zicht op het achterhuis en de kastanjeboom via de webcam.

- De kastanjeboom gefilmd.
- Emma Thompson lanceert Anne Frank Boom website
- Website over de jaren die Anne Frank doorbracht in de Rivierenbuurt. Anne in de Buurt

Een laatste blik op de Anne Frankboom


Beeld webcam Anne Frankhuis d.d.
18-11-2007

Beeld webcam Anne Frankhuis d.d.
20-11-2007

Beeld webcam Anne Frankhuis d.d.
21-11-2007 - 11:37 uur

Beeld webcam Anne Frankhuis d.d.
25-11-2007 - 01:42 uur

 

 

Terug naar de vorige pagina <<