Cornelis Kruyswijk . . . .

Terug naar de vorige pagina <<

 

 

 

Amsterdamse School architect

1884 - 1935
  

Cornelis Kruyswijk werd gevormd in de praktijk. Lang bleef hij in de schaduw van bekende tijdgenoten zoals Michel de Klerk en Pieter Kramer. Hij bouwde in zijn betrekkelijk korte leven een omvangrijk en kwalitatief hoogstaand oeuvre.
 

Zo leverde hij een bijdrage aan het Plan-Zuid van Berlage in Amsterdam, met de winkelarcaden en woningbouw aan het Victorieplein. In Amsterdam-West ontwierp hij diverse woningblokken, onder meer in de Mercatorstraat en de Van Wassenaar Obdamstraat.
Op een drietal stedenbouwkundig prominente plekken in Amsterdam bouwde hij kerken. De Willem de Zwijgerkerk aan de Olympiaweg, de kerk van het Apostolisch Genootschap aan de Archimedes-weg en de Elthetokerk aan de Insulindeweg. Deze laatste geldt als zijn beste werk en werd in 1992 afgebroken.
Kruyswijk bouwde daarnaast een groot aantal scholen in de hoofdstad. Diverse daarvan moesten in de jaren tachtig wijken voor de stadsvernieuwing. Van de nog bestaande is een aanzienlijk deel inmiddels gemeentelijk monument.

Kenmerkend voor al zijn ontwerpen zijn de evenwichtige verhoudingen en de zorgvuldige detaillering.

Als zoon van een timmerman was Kruyswijk alert op een hoogwaardige uitvoering. In het boek wordt de rijkdom van zijn werk met tal van nieuwe opnamen van fotograaf Jan Derwig in beeld gebracht. Daarnaast is het boek met diverse kaarten ook als gids te gebruiken.

       

Amsterdamse School architect (1884-1935)
Auteur(s)
Radboud van Beekum

Nederlandstalig
Paperback met flappen
Formaat 22 x 22
108 pagina's
130 kleurenillustraties

 
Maart 2006
ISBN 90 6868 407 8
€ 19,90

   

O.a. verkrijgbaar bij
Boekhandel Venstra
Binnenhof 50 - 52 Amstelveen
  
Tel. 020 - 641 98 80

Fax: 020 - 640 02 52
 
Website: www.venstra.nl
E-mail: info@venstra.nl

winkelwagen.gif (1405 bytes)online bestellen kan ook >>

 

Recensie

DEN HAAG - De relatief onbekende architect Cornelis Kruyswijk (1884-1935) is een architect die tot de Amsterdamse School kan worden gerekend. Hij ontwierp onder meer woonblokken voor de grootschalige woningbouw in Amsterdam (Oud)Zuid en West. In tegenstelling tot de hoogtepunten van de Amsterdamse School het Schip en de Dageraad, die in opdracht voor woningbouwverenigingen werden gerealiseerd, ontwierp Kruyswijk voor particuliere bouwmaatschappijen. Zijn onbekendheid zorgde er mede voor dat een aantal gebouwen reeds zijn gesloopt, waaronder de Elthetokerk in 1992.

Het onlangs gepresenteerde boek over Cornelis Kruyswijk is geschreven door Radboud van Beekum. Hij schreef eerder een boek over een andere Amsterdamse School architect, Boeyinga. Het werk en leven van Kruyswijk wordt besproken in 8 hoofdstukken. Zo worden de scholenbouw, woningbouw, kerken en typografie die hij ontwierp beschreven.

Van Beekum gaat uitgebreid in op de politieke en maatschappelijke context waarin Kruyswijk werkte, waaronder zijn betrokkenheid bij de hervormde kerk en in de politiek. Een hoofdstuk gaat zelfs over de Hervormde Gereformeerde Staatspartij. Ook komt bijvoorbeeld de regelgeving voor scholenbouw aan bod. Na deze inleidende uitleg wordt per hoofdstuk een selectie van door Kruyswijk ontworpen gebouwen besproken. In het boek zijn een reeks archiefbeelden, recente foto's van Jan Derwig, tekeningen en kaarten opgenomen.

Het boek laat typische Amsterdamse School ontwerpen zien zoals Apotheek Warmolts aan de Vijzelstraat (1927) met een kenmerkende houten erker, de woningen en winkels aan het Victorieplein (1923) en de Smallepadschool (1923), de laatste met horizontale raamstroken en dakrandversiering. Maar ook worden sobere ontwerpen getoond, die minder duidelijk een voorbeeld zijn van de Amsterdamse School en meer traditionalistische kenmerken hebben. Bijvoorbeeld het schoolgebouw uit Brielle (1933). Het boek geeft een aardig overzicht van het werk van deze minder bekende architect.

Gids: Stromingen - De Amsterdamse School
www.thoth.nl 

13 - 04 - 2006

Terug naar de vorige pagina <<