brug 402, de nieuwe Han van Zomerenbrug . . . .

Terug naar de vorige pagina <<

 

 

Brug 402 ( Han van Zomerenbrug) officieel in gebruik genomen  9 februari 2009
Bron: foto's Jos  Wiersema

 

Paul van Grieken, Wethouder Openbare Ruimte, Verkeer en Milieu van Stadsdeel Oud Zuid heeft op maandag 9 februari 2009 de Han van Zomerenbrug officieel in gebruik genomen. De wethouder hield een toespraak voor zo'n 50 belangstellenden en plantte daarna een jonge populier. Na deze handeling verklaarde hij brug 402 voor geopend.


Wethouder Paul van Grieken stadsdeel Oud Zuid tijdens zijn rede


Een deel van de belangstellenden luistert aandachtig toe


Het planten van de populier


De Han van Zomerenbrug kan er weer jaren tegen


 

Brug 402 voltooid; sloop oude brug begonnen  14 januari 2009
Bron: foto's Jos  Wiersema

Hoewel de nieuwe Han van Zomerenbrug nog niet officieel in gebruik genomen is maakt het publiek er al volop gebruik van. De sloop van de oude brug is reeds in volle gang en gaat in een razend snel tempo.

Jos


De nieuwe brug in volle glorie, alsof hij niet weg geweest is


Er heerst weer symmetrie in het verlengde van de Waalstraat


Dat dit de Han van Zomerenburg is leidt geen twijfel


Ook deze buurtbewoners zijn er blij mee


De ontmanteling van de oude brug in volle gang


De sloop in volle gang


Slopen oude brug ging in een rap tempo
foto: Jeanne Wesselius


Brug 402 nadert voltooiing 11 januari 2009
Bron: foto's Jos en Jenny Wiersema

Op zondag 11 januari 2009 gingen mijn eega en ik een kijkje nemen in de Rivierenbuurt om te zien of daar ook de schaatsgekte zou woeden. Helaas was de ijskwaliteit op de Boerenwetering en het Amstelkanaal van dermate slechte kwaliteit dat men zich niet op het ijs waagde. Geen foto's dus.
Wel troffen wij een splinternieuwe brug 402 over het water van het Amstelkanaal aan. Naar verwachting wordt de nieuwe brug in februari in gebruik gesteld. Hier een aantal foto's van de nieuwe en de oude brug, een maand voor de ingebruikneming.
[Zie meer details verder op deze pagina]

Jos


brug 402 weer op de oude locatie.
[Beweeg met de muisaanwijzer over de foto om de situatie van 1966 te zien]


de oude (r) en de nieuwe brug 402


de nieuwe brug 402


Opvallende rode details naar het oorspronkelijke ontwerp van Piet Kramer . . . .


 . . . . die aan de buitenzijde van de leuning verwerkt zijn


De nieuwe brug 402 gezien vanaf de oude brug 402


Een laatste blik op de nog in tact zijnde oude brug 402


Een brugdeel wordt geplaatst
foto: Jeanne Wesselius

De oude Brug 402 in de dichtkunst

Er was ooit sprake, dat het loopbruggetje over het Amstelkanaal zou worden ingeruild voor een echte brug. Daar heb ik van schrik toen een gedicht over geschreven.
 
BRUG 402
Han van Zomerenbrug

Hij haalt de honderd niet, dat staat wel vast.
De schepping van Piet Kramer, architect
was tijdelijk bedoeld op deze plek.
Het stadsdeel wil de ligging aangepast

aan het verkeer. De buurt vreest overlast,
de populieren weg en zonder respect
verbeuren van de brug, wat indirect
de Amsterdamse School aantast.

De noodzaak werd een deugd, om kort te gaan,
steun, leun en trefpunt, vaste voet
voor vaarvolk. Volkomen in zijn element

zal hij als niksnut worden afgedaan,
finaal gesloopt zijn einde tegemoet.
Zeventig jaar maakt nog geen monument.


Jeanne Wesselius

 


Herbouw P.L. Takbrug (brug 402) op oude locatie  13-oktober-2008
Bron: Stadsdeel ZuiderAmstel

Op maandag 27 oktober starten de werkzaamheden aan brug 402 over het Amstelkanaal, ook wel de P.L. Takbrug of de Han van Zomerenbrug genoemd.
De huidige brug, de Han van Zomerenbrug, is circa 40 jaar geleden aangelegd als noodbrug en verkeert in slechte staat. In 1997 heeft de deelraad van Oud-Zuid besloten om de brug te vervangen en tegelijkertijd te verplaatsen naar de oude locatie: tussen de P.L. Takstraat en de Waalstraat. De brug wordt op deze plek geheel herbouwd in de stijl van het oorspronkelijke ontwerp voor de P.L. Takbrug van Piet Kramer.

Wie was . . . .

Andreas Johannes Leendert VAN ZOMEREN
werd na de dood van zijn vader in 1937 op zeventienjarige leeftijd bedrijfsleider van drukkerij Van Zomeren, gevestigd aan Rustenburgerstraat 343 in Amsterdam. Afkomstig uit een SDAP-gezin, was hij enige tijd lid van de AJC. Later raakte hij sterk onder de indruk van het communisme als politiek systeem. Zijn ideaal was het gelijkelijk verdelen van zaken onder alle mensen. Terwijl hij overdag vooral rouwdrukwerk verzorgde, begon hij spoedig na de Duitse bezetting van Nederland met het s avonds en s nachts in zijn bedrijf drukken van duizenden illegale, anti-Duitse pamfletten en Waarheid-manifesten voor de CPN. Hierin werden de lezers aangespoord tot het plegen van verzet en het saboteren in bedrijven. M. Lopes Cardozo verzorgde de verbinding tussen Van Zomeren en de Waarheidbeweging en haalde s ochtends vroeg ook het drukwerk op ter verdere verspreiding. Op 26 augustus 1941 werd Van Zomeren door twee Sipo-mannen, die eerst in de drukkerij waren geweest, in de woning van zijn moeder gearresteerd. Na gevangenschap te hebben ondergaan in de Euterpestraat en het HvB aan de Weteringschans, werd hij ter dood veroordeeld en op 10 oktober 1941 op de Bussumerheide (niet ver van de legerplaats Crailo, gem. Laren) gefusilleerd.

bron: Erebegraafplaats Bloemendaal

Stadsdeelgedicht 29
(op 12 januari 2009)

De nieuwe brug 402,
genoemd naar Han van Zomeren

Hij was pas meerderjarig.
En ze mochten dus, vonden de Moffen,
ze mochten.
Hij zag de heide nog
en de geweren van Duits erboven.
Het salvo kwam verwacht
en als een zwerm gieren
naar zn enige leven toe. .
Toen gaf hij zn langlanglange toekomst weg.
Voor goed.

Wat hij wilde, is in volle gang:
de vrijheid, dat duurste goed,
wordt steeds meer gelijkelijk verdeeld.

Karel N.L. Grazell

 

Om de levensduur van de brug te garanderen wordt een aantal onderdelen aangepast aan de huidige technieken. Dit gebeurt zodanig dat dit niet zichtbaar is. Om de brug volgens het oorspronkelijke ontwerp terug te brengen zijn de originele bouwtekeningen opgevraagd en de details overgenomen. Vooral de details op de leuningen springen in het oog, evenals de vier gebeeldhouwde palen op het brugdek. Op 20 december 2006 heeft de raad ingestemd met het definitieve ontwerp.


De huidige situatie van brug 402 - foto Jos Wiersema

Planning
De werkzaamheden nemen circa drie maanden in beslag. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, wordt de brug niet ter plekke herbouwd, maar op een werf. De eerste twee maanden zal buiten aan beide zijden van het Amstelkanaal een landhoofd worden gebouwd en in het kanaal twee tussensteunpunten. In januari 2009 wordt de nieuwe brug geplaatst. Daarna wordt pas de oude brug weggehaald. In februari 2009 vinden afrondende werkzaamheden plaats en volgt op feestelijke wijze de opening van de nieuwe brug.

Gedenkplaten Han van Zomeren
Op de huidige brug zijn drie gedenkplaten aangebracht ter nagedachtenis aan verzetsheld Han van Zomeren. Om beschadiging te voorkomen worden deze door de aannemer voorafgaand aan de werkzaamheden verwijderd. De gedenkplaten komen terug op de nieuwe brug.

Tekst van een van de drie gedenkplaten

Groen
Het groen op de nieuwe locatie van de brug kan nagenoeg behouden blijven. Een kleine boom aan de zijde van Zuideramstel moet wijken. Kort geleden is een iep aan de zijde van Oud-Zuid verwijderd. Het overige groen blijft behouden, maar wordt gesnoeid om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Het uiteindelijke resultaat is dat de nieuwe brug een verbinding gaat vormen tussen twee groene oevers.


Foto: Jacqueline Wesselius

Toegankelijkheid mindervaliden
In het straatwerk komen kleine aanpassingen om de toegankelijkheid voor mindervaliden te verbeteren.

Werkterrein
Aan de zijde van Zuideramstel, in de Reggestraat, worden tijdens de uitvoering keten van de aannemer geplaatst.

Meer informatie
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met de heer Veltman, projecttoezichthouder bij stadsdeel Oudzuid, via telefoonnummer 14 020.

 

REACTIES:

Door Bram Mulder . . . .
Vroeger heette dat bruggetje in de volksmond het "Groene bruggetje"; iedereen uit de Rivierenbuurt kende het onder deze naam. Het lag vlakbij onze school in de Reggestraat.
Aan het einde van de Reggestraat lagen destijds altijd vuilnisschuiten, waarop wij soms speelden en struinden in het afval. Als het gevroren had, deden we aan schotsspringen; van de ene op de andere ijsschots springen en een nat pootje halen. Levensgevaarlijk was dat natuurlijk, maar dat had je niet door.Ik herinner me nog, dat men destijds het wegdek van het bruggetje aan het vernieuwen was. En van de werkers aan deze brug vond toen een kwartje onder een van de planken. "H, ik heb een heitje gevonden" riep hij toen enthousiast;met een kwartje kon je toen heel wat doen; die man verdiende toen misschien nog niet eens twintig gulden per week.

Door Hans Pekel
Leuk om te lezen dat het gele houten bruggetje weer op zijn oude plek ligt. Het bruggetje werd vroeger min of meer tot het territorium van mijn school (de 2e OHS) gerekend. Zo strekte het voor leerlingen geldende rookverbod zich uit tot en met het bruggetje. Ook herinner ik me dat ik mijn fiets aan de overkant van het bruggetje in de Waalstraat moest neerzetten; in de fietsenstalling van school of in de P.L. Takstraat mocht dit niet, omdat ik te dicht bij school woonde (Boterdiepstraat) en geacht werd naar school te lopen.

 

Terug naar de vorige pagina <<